Aktualności
Jubilaci poszukiwani

Jubilaci poszukiwani

Do końca marca Urząd Stanu Cywilnego w Garwolinie przyjmuje zgłoszenia par małżeńskich świętujących w tym roku złote gody, które chciałyby zostać odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Prośba skierowana jest zwłaszcza do małżonków zamieszkujących miasto i gminę, którzy w 1974 r. stanęły na ślubnym kobiercu w miejscowościach innych niż Garwolin. Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno zainteresowani, jak i członkowie ich rodzin. Okolicznościowe medale, przyznawane przez Prezydenta RP, zostaną wręczone poszczególnym parom w trakcie przyszłorocznych spotkań organizowanych przez USC. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Staszica 15 (parter, pok. nr 17) w poniedziałki od 08.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku pomiędzy 8.00 i 16.00. Zainteresowani mogą również zatelefonować pod nr 25-786-42-26.

MLS