Aktualności
Jubileusz banku

Jubileusz banku

W tym roku minęło 85 lat od powstania Banku Spółdzielczego w Łosicach. Uroczyste obchody jubileuszu, które odbyły się 20 kwietnia, rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Zygmunta. Nabożeństwu

odprawionemu w intencji założycieli, działaczy samorządowych, udziałowców i pracowników banku przewodniczył dziekan łosicki ks. kan. Michał Śliwowski. Po Mszy św. zgromadzeni goście przeszli do siedziby banku, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa, którą poświęcił ks. prałat Henryk Rzeszotek. W uroczystości uczestniczyli: starosta Czesław Giziński, wicestarosta Mariusz Kucewicz, wiceprzewodniczący rady powiatu Dariusz Melech oraz działacze samorządowi. Obchody zostały poprzedzone złożeniem kwiatów na grobach członków założycieli placówki. W ramach jubileuszu zaplanowano również wystawę plenerową. Odbędzie się w parku miejskim pod hasłem „Historia Banku Spółdzielczego w Łosicach” i potrwa od 27 kwietnia do 17 maja.

Bank Spółdzielczy w Łosicach początki swojej działalności datuje na 1 kwietnia 1928 r., kiedy deklarację przystąpienia do placówki podpisało 45 lokalnych działaczy, przedsiębiorców i właścicieli ziemskich.

TN