Aktualności
Źródło: AD
Źródło: AD

Jubileusz OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Żukowie obchodziła jubileusz 60-lecia powstania. Z tej okazji wręczono jednostce sztandar.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji strażaków ochotników, którą koncelebrował ich kapelan ks. Stanisław Dadas. W spotkaniu uczestniczyli: kompania honorowa OSP w Żukowie, poczty sztandarowe straży z Orchówka, Różanki, Sobiboru i Stawek oraz zaproszeni goście. O uroczystą oprawę strażacką zadbała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodawie pod batutą druha Czesława Lewandowskiego.

Ważnym punktem jubileuszu było nadanie jednostce sztandaru. Akt jego ufundowania odczytał sołtys Żukowa Wiesław Koszot. Poświęcenia sztandaru dokonali ks. kan. S. Dadas oraz ks. Bogusław Sienczewski.
Jednostka OSP w swojej 60-letniej działalności wielokrotnie niosła pomoc potrzebującym zarówno na terenie Żukowa, jak i gminy, powiatu oraz województwa. Za zasługi w umocnienieniu ochrony przeciwpożarowej uchwałą Prezydium Zarządu Głównego jednostka została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Strażacy z OSP Żuków wielokrotnie uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Za swoją wieloletnią działalność otrzymali podziękowania w postaci odznaczeń medalami korporacyjnymi. Podziękowanie za ofiarność w pracy strażaków złożyły również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żukowie.

Po oficjalnej części rozpoczął się festyn strażacki. Moc atrakcji dla dzieci oraz dorosłych przygotował referat kultury urzędu gminy przy ogromnym wsparciu władz sołeckich i mieszkańców. Na scenie wystąpili: poetka Władysława Wójcik, Jan Rynkowski, Orchowianki, a zabawę pod gwiazdami prowadził zespół Ekwans. Organizatorzy zadbali o szereg konkursów i konkurencji rekreacyjnych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, m.in. konkurs wiedzy pożarniczej czy przeciąganie węża strażackiego.

AD