Kultura
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Jubileusz Zefirka

Grupa Poetycka „Zefirek” działa przy Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. W tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Z tej okazji wydano antologię wierszy i prozy autorstwa młodych pisarzy oraz zorganizowano promujące publikację spotkanie.

Tomik antologii twórczości Literackiej Grupy Poetyckiej „Zefirek” pt. „Wyjmuję z szafy skrzydła... Ikara” zawiera wiersze oraz opowiadania ponad 30 młodych twórców. Teksty pochodzą z lat 2004-2013, a ich tematyka jest bardzo różnorodna.
Jedne są nasycone młodzieńczymi refleksjami nad światem i uczuciami, drugie natomiast przepełnione wyjątkowo dojrzałymi przemyśleniami. Nie brakuje też delikatnych, symbolicznych i wymownych treści.

Na uroczystym spotkaniu promocyjnym, które odbyło się 15 lutego w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, zgromadzili się nie tylko autorzy tekstów zamieszczonych w antologii, ale także mieszkańcy miasta i goście. Na zaproszenie organizatorów przybył sekretarz stanu w ministerstwie edukacji Tadeusz Sławecki, który objął wydarzenie honorowym patronatem, oraz burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Artur Grzyb.

Międzyrzecki poeta Ryszard Kornacki otworzył wieczór i powitał zebranych. T. Sławecki pogratulował młodym twórcom talentu, a burmistrz wspomniał, że kiedy był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 wydany został pierwszy tomik wierszy poetów „Zefirka”. – Jednak nie była to tak wspaniała publikacja, jak dzisiejsza – stwierdził, wyjaśniając, że do wydania tamtej wykorzystano szkolną kopiarkę. Wiele wzruszeń młodym poetom dostarczyło wykonanie ich wierszy przez aktorów ze Szkoły Aktorsko-Wokalnej „Qurtyna” z Lublina. Prezentację połączono z piosenkami przy akompaniamencie pianina. Prowadzące „Zefirek” nauczycielki ZPO nr 3 Jolanta Adamczyk i Izabela Włodarczyk uroczyście wręczyły autorom tekstów tomiki. Spotkanie zakończyło się koncertem zespołu CostaNova. Wychodząc z sali, każdy mógł zakupić publikację. Promocję zorganizowały Grupa Poetycka „Zefirek” i Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne.

BZ