Aktualności
Kadencja rozpoczęta

Kadencja rozpoczęta

Podczas inauguracyjnej sesji 15 terespolskich radnych złożyło uroczyste ślubowanie. Wybrano także członków poszczególnych komisji i zdecydowano, ile będzie zarabiał burmistrz.

Obrady rozpoczęły się od wręczenia zaświadczeń o wyborze. Następnie radni ślubowali wierność konstytucji i prawu Rzeczypospolitej oraz, że swoje obowiązki będą sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro miasta i jego mieszkańców.

Podczas sesji burmistrz Jacek Danieluk, który większością głosów został wybrany na trzecią kadencję, złożył sprawozdanie ze swoich rządów w minionych latach. Szczegółowe dane zamieszczono w
okolicznościowym biuletynie.

Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć: naprawy budynków szkół, rewitalizację centrum Terespola, oddanie do użytku nowego przedszkola i boiska „orlik”, skanalizowanie miasta w 97%, wybudowanie wielu przyłączy wodociągowych, modernizacje ulic. Należy też podkreślić znaczący udział miasta w remoncie dworca kolejowego i uruchomienie programu czasowego zatrudnienia bezrobotnych.

Burmistrz poinformował też o swoich planach na przyszłość. Wśród nich są: budowa dużego zespołu handlowego w rejonie przejścia granicznego – w pobliżu ulic Asnyka, Prusa, powstanie elektrowni fotowoltaicznej, ogłoszenie przetargów na bankową obsługę budżetu miasta i zimowe oraz letnie utrzymanie ulic, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W grudniu 2014 r. burmistrz podjął rozmowy z bialskim starostwem o sytuacji bieżącej i przyszłości terespolskiego liceum ogólnokształcącego.

Radni ustalili też wysokość zarobków J. Danieluka. Łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym, dodatkiem funkcyjnym, stażowym i specjalnym wyniosą one 11,6 tys. zł brutto.

W dalszej części radna Justyna Sowa przedstawiła wniosek o nadanie tytułu Honorowy obywatel miasta Terespol Januszowi Tarasiukowi, wieloletniemu redaktorowi naczelnemu „Gońca Terespolskiego”. W odpowiedzi przewodniczący rady miasta Jarosław Tarasiuk stwierdził, iż dotychczas rada nie rozpatrywała takiej prośby. Obiecał jednak, że zostanie ona przedyskutowana. Zanim to nastąpi, musi być przeanalizowana pod kątem prawnym.

Z kolei obecny na sali Mariusz Sołoducha, wcześniej wieloletni radny powiatu bialskiego, chciał się dowiedzieć, ile wynosi okres gwarancji asfaltowania nawierzchni ulic. Sekretarz miasta Józef Paderewski odpowiedział, iż trzy lata. Ponadto M. Sołoducha zwrócił uwagę na konieczność pomocy ludziom biednym.

Na zakończenie spotkania burmistrz podziękował za dobrą współpracę m.in. senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu i wicemarszałkowi województwa lubelskiemu Krzysztofowi Grabczukowi.

Adam Jastrzębski