Diecezja
Źródło: XMCH
Źródło: XMCH

Kapłaństwo – tu się zaczęło

W niedzielę, 13 stycznia, w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie biskup radomski Henryk Tomasik przewodniczył celebracji Eucharystii z okazji 20 rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Eucharystię wraz bp. Henrykiem Tomasikiem koncelebrowali kapłani z diecezji siedleckiej. Przybyli również kapłani z sąsiednich diecezji, a najdalszą drogę na tę uroczystość pokonał bp Cyryl Klimowicz z Irkucka na Syberii.

Dostojnego Jubilata powitał proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża w Łukowie – ks. prałat Tadeusz Dzięga, wyrażając swoją wdzięczność za dar posługi bp. Henryka, dla Kościoła, diecezji siedleckiej oraz łukowskich parafii.

Wejść w istotę sakramentu chrztu

Podczas Eucharystii homilię wygłosił biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Nawiązał w niej do Bożego upodobania, które wypełniło się w Jezusie Chrystusie podczas chrztu w Jordanie.

– W uroczystość Objawienia Pańskiego biskup Henryk otrzymał sakrę, natomiast dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego jest posłaniem, wyjściem w misję. To właśnie dzisiaj, w rodzinnej parafii, Dostojny Jubilat przeżywa jubileusz 20 rocznicy przyjęcia sakry biskupiej. Chrzest Pański wprowadza Jezusa w misję, a także uświadamia nam nasze zadania – nauczał. – Jezus w momencie chrztu znajduje się w miejscu najniższym, w miejscu depresji, ale wchodzi w tę tajemnicę. Dzięki tym zdarzeniom Jezus staje się publicznym narzędziem działania Bożego wobec człowieka – grzesznika. Jezus musiał dać się przekreślić, stracić w oczach ludzi, żeby być skutecznym. On daje siebie w Eucharystii, aby to Jego uniżenie i upodobanie mogło znajdować się w nas. W to wszystko wprowadza nas chrzest święty. Nie chodzi tu o „magiczne” pojmowanie chrztu, czyli przyjęcie sakramentu, a potem życie według logiki świata, co możemy dzisiaj zaobserwować. Trzeba gorliwego przygotowania, aby rodzice dziecka, które ma być ochrzczone, byli świadomi, że to na tym człowieku spocznie Boże upodobanie, on stanie się narzędziem wobec świata, ale też zostanie poddany konfrontacji z tym światem. Dlatego potrzeba właściwego rozumienia sakramentu inicjacji chrześcijańskiej, potrzeba wszelkich form katechumenatu, aby rzeczywiście wejść w istotę sakramentu chrztu – mówił biskup siedlecki.

Z mocą Ducha Świętego

– Dzisiaj dziękujemy Bogu za 20 lat posługi biskupiej i ponad 40 lat posługi kapłańskiej bp. Henryka. Większość z tych lat to posługiwanie naszej diecezji, dla dobra naszych diecezjan. Chcemy za to wszystko podziękować. Życzę Księdzu Biskupowi dalszych lat owocnej posługi pasterskiej, dla tworzenia ludu, który jest w przymierzu, który wie, co to znaczy mieć na sobie upodobanie Boga. Życzę pasterskiego spojrzenia i pasterskiej mocy, by lud odpowiadał na to wezwanie. Nam pasterzom powierzono Kościół, który jest miejscem upodobania Bożego. Niech wszystkim poczynaniom Księdza Biskupa towarzyszy moc Ducha Świętego, aby to posługiwanie wyznaczane przez Pana Boga było wpisane w ten wielki zamysł Bożego upodobania – dodał bp Z. Kiernikowski.

Na zakończanie Mszy świętej w imieniu duchowieństwa diecezji siedleckiej, wdzięczność za lata posługiwania kapłańskiego i biskupiego wyraził ks. prałat Mieczysław Głowacki, zaś przedstawiciele Domowego Kościoła – Danuta i Marian Mazurkowie, podziękowali w imieniu łukowian i parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Bp H. Tomasik, nawiązując do papieskich słów z Wadowic, powiedział, że życie tu się zaczęło, szkoła się zaczęła oraz kapłaństwo się zaczęło. Dostojny Jubilat wyraził serdeczną wdzięczność wszystkim przybyłym na uroczystości jubileuszowe.

Wdzięczni za posługę

Druga część uroczystości miała miejsce w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, podczas której Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, zaprezentował krótki program artystyczny. Następnie życzenia księdzu biskupowi Henrykowi złożyli przedstawiciele władz miasta Siedlce na czele z prezydentem Wojciechem Kudelskim. Również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, m.in. burmistrz Łukowa Dariusz Szustek, starosta Janusz Kozioł i wójt gminy Łuków Mariusz Osiak, wyrazili swoją wdzięczność za duszpasterską posługę oraz odczuwanie silnej więzi z mieszkańcami Łukowa. Po części oficjalnej wszyscy chętni mogli złożyć Dostojnemu Jubilatowi indywidualne życzenia. Uroczystości zakończyła agapa.

ks. Michał Chromiński