Aktualności
Kapliczki - nasze dziedzictwo

Kapliczki – nasze dziedzictwo

Fundacja Chaber Polska ogłasza drugą edycję konkursu „Przydrożne Kapliczki”. Zwieńczeniem konkursu fotograficzno-faktograficznego, mającego na celu udokumentowanie zachowanych jeszcze kapliczek przydomowych i przydrożnych z całej Polski, będzie wydanie kalendarza z najpiękniejszymi kapliczkami oraz stworzenie interaktywnej mapy „Polskie Kapliczki, Krzyże i Figury Przydrożne”.

Obrady jury, wyłonienie zwycięzców i gala finałowa przewidziana jest na wrzesień – październik br. W konkursie mogą wziąć udział juniorzy do lat 18 oraz seniorzy (50+). Termin zgłaszania prac upływa 15 września. Uczestnicy proszeni są o nadsyłanie zdjęć kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, opatrzone w miarę możliwości szczegółowym opisem, ukazującym lata powstania kapliczki, dokładną lokalizację (współrzędne GPS, link do google maps lub dokładny opis umiejscowienia), jej fundatora, historię okolicy, itp. Nadesłane fotografie kapliczek będą publikowane na bieżąco na stronie: przydroznekapliczki.pl. Na koniec każdego kwartału jury wyłoni jedną kapliczkę kwartału dla każdej kategorii, a na zakończenie całego konkursu trzy zwycięskie prace (z każdej kategorii).

LA