Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Kasa na podręczniki

Można już składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. Kto ma szansę na wsparcie finansowe i w jakiej kwocie?

5 czerwca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów „w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników”. Jednym z najważniejszych kryteriów przyznania wsparcia jest wysokość dochodów rodziny.

Aby ubiegać się o dofinansowanie zakupu książek, miesięczny dochód na jednego członka nie może przekroczyć 351 zł. Wnioski należy składać u dyrektorów szkół, do których od września mają uczęszczać dzieci. W większości placówek podania o przyznanie wsparcia finansowego będzie można składać jeszcze na początku września, ale warto już w tej chwili zacząć gromadzić niezbędne dokumenty, np. zaświadczenie o wysokości dochodów. Należałoby też wcześniej udać się do szkoły i dowiedzieć o dokumenty, jakie będą wymagane. Również w przypadku osób, których miesięczny dochód jest wyższy niż 351 zł, istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów zakupu podręczników. Z takiego rozwiązania mają szansę skorzystać uczniowie w szczególnie trudnej sytuacji życiowej – w takim przypadku należy odpowiednio umotywować wniosek.

Ile można dostać?

Kwoty dofinansowania zakupu podręczników są różne w zależności od rodzaju szkoły. 150 zł przewidziano dla uczniów klas pierwszych: szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Również 150 zł mogą otrzymać uczęszczający do klas drugich: SP i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Zaś uczniowie III klasy podstawówki i OSM I stopnia dostaną maksymalnie 170 zł.

Najwięcej, bo nawet 280 zł, mają szansę otrzymać uczniowie klas I gimnazjum, OSM II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klasy IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wniosek o udzielenie tego rodzaju wsparcia mogą złożyć u dyrektora szkoły rodzice (opiekunowie prawni, rodzice zastępczy) ucznia, ewentualnie nauczyciel bądź pracownik socjalny za zgodą rodziców.

Najpierw trzeba kupić

Mimo że mowa jest o programie „na zakup podręczników”, to w rzeczywistości chodzi o zwrot części kosztów poniesionych na zakup książek. Pieniądze zostaną zwrócone dopiero po ich zakupieniu, a i to pod kilkoma warunkami. Najważniejsze, aby rodzice, którzy planują ubieganie się o zwrot kosztów, zachowali dowody zakupu podręczników. Rachunek powinien zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę i datę zakupu oraz podpis kupującego. Osoby, które chcą starać się o tego rodzaju wsparcie, mogą udać się do właściwej szkoły w celu uzyskania szczegółowych informacji co do wymaganych dokumentów.


3 PYTANIA

Hubert Kowalewski – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Węgrowie

Na czym właściwie polega akcja „wyprawka szkolna”?

Jest to rządowy program pomocy uczniom, zgodnie z którym rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III SP oraz w klasie I Gimnazjum, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2009/2010 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Czy rodzice pytają już o możliwość złożenia wniosków o zwrot kosztu zakupu podręczników?

Są wakacje, na razie mało kto myśli o szkole. Zainteresowanie wśród rodziców jest, ale jak to zwykle bywa, wszyscy zwlekają na ostatni termin. Doświadczenie z lat ubiegłych pokazuje, że wnioski są składane głównie w pierwszym tygodniu roku szkolnego.

A jak to wyglądało w 2008 r.?

W roku ubiegłym w Węgrowie z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 17 dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które spełniały kryterium dochodowe (351 zł na osobę w rodzinie), oraz 63 uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III SP. W sumie pomocą objęto 80 uczniów, którym zrefundowano zakup podręczników na kwotę ponad 10 tys. zł.

Magdalena Szewczuk