Rozmowy
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Katecheza dla dzieci i rodziców

Rozmowa z ks. kan. dr. Pawłem Kindrackim, wicedyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Siedleckiej.

Rodzina uznawana za „Kościół domowy” jest pierwszym miejscem katechezy. Tam bez wątpienia powinny być kładzione podwaliny późniejszego pełnego człowieczeństwa, ujawnianego w stałym rozwoju osobowości oraz coraz bardziej dojrzałej religijności. To w rodzinie po raz pierwszy czyni się znak krzyża, formułuje pierwsze modlitwy, zadaje pytania, poprzez naśladownictwo uczy żyć wiarą, czerpie przykład z postępowania i relacji osób najbliższych. Rodzice są pierwszymi i niezastąpionymi nauczycielami wiary. Ich rola jest niezwykle istotna. Nie zawsze jednak, z bardzo różnych przyczyn, rodzice są w stanie wywiązać się choćby w dostatecznym stopniu z tego zadania. Katecheza rodzinna wyprzedza wszystkie inne formy katechezy, towarzyszy im i je poszerza. Szczególna odpowiedzialność za dobre przygotowanie dziecka do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii św. spoczywa więc na rodzicach. W programach działań parafialnych za priorytet trzeba uznać troskę o rodzinę i szukanie form systematycznej współpracy z rodzicami. Niestety, jest to obszar ciągle zaniedbany.

Książe Dyrektorze, zapadła decyzja o wydłużeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej  Komunii św. Co przewidziano w tej kwestii?

 

Zgodnie z zapisami synodalnymi przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii św. w diecezji siedleckiej powinno trwać trzy lata. Pierwszy okres obejmuje pierwszą i drugą klasę szkoły podstawowej (tzw. przygotowanie bliższe). Przygotowanie w klasie trzeciej będzie miało charakter bezpośredni. W ramach trzyletniego programu przewidziano m.in.: udział dzieci i rodziców w niedzielnych celebracjach Eucharystii oraz w innych celebracjach i nabożeństwach, w katechezie parafialnej oraz domowej (rodzinnej), udział dzieci w katechezie szkolnej. Założenia synodalne zostały uwzględnione w ramowym projekcie pomocy duszpasterskich przygotowywanych w diecezji z polecenia bp. Kazimierza Gurdy. Gotowe są już materiały do pracy w klasie pierwszej. Zostały opracowane przez dr Joannę Borowicz i ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL. Redagowane pomoce ukażą się pod wspólnym tytułem „Idziemy do Ciebie Jezu” i obejmą podręcznik dla dzieci, przewodnik dla rodziców oraz poradnik dla duszpasterzy parafialnych.

 

O czym konkretnie dowiedzą się dzieci oraz ich rodzice podczas wspólnych przygotowań?

 

Podręcznik dla dzieci i poradnik dla rodziców (do kl. ...

AWAW

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł