Diecezja
Źródło: xMCz
Źródło: xMCz

Katechumenat – szkołą wiary

W pierwszą niedzielę Adwentu troje dorosłych kandydatów do chrztu zostało przyjętych przez bp. Zbigniewa Kiernikowskiego do katechumenatu. Obrzęd odbył się w katedrze podczas celebracji Nieszporów. Katechumeni zostali naznaczeni znakiem krzyża i jako światło na dalszą drogę życia otrzymali księgę Ewangelii.

Obrzęd rozpoczął się w przedsionku katedry. Biskup, zwracając się do każdego po imieniu, prowadził następujący dialog: – O co prosisz Kościół Boży? – O wiarę. – Co ci daje wiara? – Życie wieczne. – Czy jesteś gotowy wejść dzisiaj za przewodem Chrystusa na drogę katechumenatu? – Jestem gotowy – odpowiedzieli dorośli kandydaci do chrztu, a osoby poręczające zobowiązały się pomagać im w znalezieniu i naśladowaniu Chrystusa. Następnie pasterz diecezji na czole katechumenów nakreślił znak krzyża i każdemu wręczył krzyż, mówiąc: „Przyjmijcie krzyż, znak miłości Chrystusa i Jego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Niech ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan będzie waszą chlubą, drogą, prawdą i życiem”. Po zakończonych obrzędach wstępnych, katechumeni wraz z ich poręczycielami weszli do świątyni, by słuchać słowa Bożego i uczestniczyć w liturgii Nieszporów.

W homilii bp Kiernikowski – nawiązując do wiary Abrahama – wyjaśnił, na czym polega usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. – Św. Paweł w Liście do Rzymian podkreśla, że Abraham uwierzył Bogu i Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość, czyli uzasadnienie życia (Rz 4,3-8). Do tego czasu Abraham sam był aktorem i protagonistą swego życia. Odkąd uwierzył Bogu, jego życie zostało oparte na fundamencie wiary, stanowiącej odpowiedź wiernemu Bogu, a nie na tym, co Abraham sam wymyślił i zaplanował dla siebie i swojej rodziny – mówił biskup. Następnie zwracając się do nowych katechumenów kontynuował: – Wchodzicie dzisiaj w katechumenat, abyście we wspólnocie Kościoła uczyli się opierać na Bogu, iść za Nim i składać na Niego ciężar swego życia. Miejcie w sobie tę świadomość, że przed obliczem Pana wszystko się kruszy i pęka. Katechumenat jest szkołą wiary, w której będziecie mogli odnaleźć siebie nie tylko dla siebie, ale w relacji z Bogiem oraz innymi ludźmi. Od dzisiaj Kościół zaczyna was rodzić do nowego życia, byście podczas Wigilii Paschalnej zostali przedstawieni jako młode baranki – mówił bp Kiernikowski.

Po homilii katechumeni podchodzili do biskupa i z jego rąk otrzymywali Pismo Święte Nowego Testamentu, które będzie im pomagać w poznawaniu i wiernym naśladowaniu Chrystusa. Uroczyste błogosławieństwo celebransa zakończyło liturgię.

Od pierwszej niedzieli Adwentu dorośli kandydaci do chrztu, po wcześniejszym przygotowaniu przez pasterza diecezji siedleckiej i osób z nim współpracujących, weszli na drogę katechumenatu, czyli właściwego przygotowania do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Obrzęd ten jest ważnym wydarzeniem w życiu całej wspólnoty Kościoła lokalnego. Nie tylko ożywia wiarę wszystkich ochrzczonych, ale otwiera wspólnotę diecezjalną na przyjęcie nowych członków i wzywa ją do towarzyszenia katechumenom na drodze przygotowania się do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia w Wigilię Paschalną.

ks. Mateusz Czubak