Diecezja
Źródło: JAG
Źródło: JAG

Katedra siedlecka wczoraj i dziś

W niedzielę, 22 września, o 13.00, w dzień jubileuszu, sprawowana będzie uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego i biskupa pomocniczego Piotra Sawczuka. Tuż po niej przewidziano wspólną agapę przy katedrze i festyn parafialny.

Pytany o przygotowania do obchodów 100-lecia poświęcenia kościoła katedralnego w Siedlcach proboszcz ks. prałat Eugeniusz Filipiuk wyjaśnia, że modlitwy o dobre przeżycie towarzyszących uroczystościom misji jubileuszowych w Roku Wiary towarzyszą każdej Mszy św. – Bezpośrednie świętowanie zainauguruje pielgrzymka jubileuszowa do Rzymu, która potrwa do 6 września – poinformował.

Misje jubileuszowe

W niedzielę, 15 września, w dniu inauguracji misji, Msze św. odbędą się wg porządku niedzielnego. Na 19.30 zaplanowano koncert jubileuszowy. Kolejne spotkania mają być podporządkowane zgłębianiu następujących tematów: sakrament chrztu świętego, słowo Boże, nawrócenie, Eucharystia, miłosierdzie i służba, święto Kościoła. Misjom przewodniczyć będą: ks. kan. Wojciech Hackiewicz i ks. dr Tomasz Bieliński.

Konferencja

W piątek, 20 września, od 8.30 do 15.30, w kościele katedralnym odbędzie się konferencja popularno-naukowa. – Poruszane będą różne zagadnienia, od budowy kościoła katedralnego, poprzez ikonografię i muzykę – mówi ks. prałat E. Filipuk. Bp Z. Kiernikowski wygłosi konferencję na temat: „Treści biblijne zawarte w głównym witrażu NMP Niepokalanej w katedrze siedleckiej”. Prelegenci poruszą też m.in. temat problematyki narodowościowej i wyznaniowej na Podlasiu po 1905 r., dobrodziejów kościoła, a także biskupów i ich roli w życiu katedry. Po przerwie na wspólną agapę i zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w drugiej części spotkania omówione będą m.in. zagadnienie instrumentarium organowego katedry, jej architektury i wyposażenia oraz ikonografii.

Dzień jubileuszu

Punktem kulminacyjnym jubileuszu będzie Eucharystia sprawowana 22 września, o 13.00, pod przewodnictwem bp. Z. Kiernikowskiego i bp. Piotra Sawczuka. Do udziału w uroczystościach – jak wyjaśnia ks. prałat E. Filipiuk – zaproszeni zostali także biskup radomski Henryk Tomasik i bp emeryt Alojzy Orszulik.

Po Mszy św. zaplanowano przy katedrze festyn parafialny, podczas którego wystąpią m.in. Teatr „ES”, zespół ewangelizacyjny, harcerze i dzieci. Przewidziano także wspólną agapę. – Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i Pan Bóg pozwoli nam na świętowanie – podsumowuje ksiądz proboszcz.

NATALIA JELEŃ