Region
Źródło: MS
Źródło: MS

Każdemu po drodze

5 marca w Siedlcach gościli Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, oraz Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Pretekstem do wizyty było otwarcie wyremontowanych ulic i podpisanie umów na kolejne inwestycje.

Objazd władz samorządowych po zrealizowanych przedsięwzięciach rozpoczęto od uroczystego odbioru technicznego pierwszego odcinka ulicy Artyleryjskiej. W ramach przedsięwzięcia przebudowano blisko kilometrowy odcinek jezdni wraz ze zjazdami. Wybudowano także ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe oraz wykonano kanalizację deszczową. – Dla mnie jako turysty rowerowego ważne jest, że przecinamy wstęgę i na chodniku, i na trasie dla rowerów – mówił Jarosław Głowacki, wiceprezydent Siedlec. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem samorządu województwa w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 1 mln zł, a także ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, z których otrzymano 2,5 mln zł. Wkład własny miasta wyniósł 109 tys. zł.

Kolejnym punktem programu było otwarcie wybudowanego w ub. roku drugiego etapu ul. Piaski Zamiejskie w Siedlcach oraz ul. Piaskowej w Strzale. W ramach zadania wykonano przebudowę 750-metrowego odcinka ul. Piaski Zamiejskie (od ul. Kątowej do ul. Żniwnej) wraz z dwoma skrzyżowaniami. Ponadto na odcinku ułożono nowe chodniki. Wykonano zjazdy do posesji, pętlę autobusową, kanalizację deszczową oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Na terenie gminy ułożona została nawierzchnia asfaltowa na blisko 1,8-kilometrowym odcinku ul. Piaskowej w Strzale. Na części tego odcinka powstały chodniki. Przebudowano znajdujący się w ciągu drogi most. Inwestycja, której wartość opiewa na 8,4 mln zł, została zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 7,1 mln zł. Obecny na uroczystości wójt gminy Siedlce Mirosław Bieniek chwalił współpracę z miastem, dzięki której udało się złożyć wspólny wniosek. Natomiast prezydent Wojciech Kudelski podkreślił, że zrealizowana inwestycja wkomponowuje się w planowaną budowę obwodnicy miasta, która skomunikuje północno-zachodnią część miasta i gminy. Poświęcenia drogi dokonali księża proboszczowie miejscowych parafii ks. Jacek Szostakiewicz i ks. Henryk Drozd.

Trasę przejazdu zakończono na przebudowanej ul. 10 lutego. Modernizacja drogi o długości ok. 0,5 km kosztowała prawie 3,2 mln zł. Środki z budżetu państwa stanowiły 50% wartości inwestycji. Pozostała połowa to wkład miasta Siedlce oraz partnerów: Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach. Na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego wykonano sygnalizację świetlną uzbrojoną w system detekcji pojazdów i pieszych poprawiający efektywność sterowania ruchem, skoordynowany z istniejącymi sygnalizacjami. Na całej długości wykonane zostały obustronnie chodniki oraz zjazdy. – Mam nadzieję, że nowo oddane ulice przyczynią się do poprawy komunikacji w mieście zarówno dla mieszkańców, jak i podróżnych – podsumował Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Inwestycje w planach

Jeszcze przed południem w Urzędzie Miasta wojewoda mazowiecki podpisał umowy na dofinansowanie projektów  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

na 2010 r. z pięcioma powiatami: mińskim, siedleckim, łosickim, garwolińskim oraz miastem Siedlce i czterema gminami: Wilgą, miastem i gminą Mordy oraz miastami Sokołowem Podlaskim i Węgrowem. Kwota dotacji z budżetu wyniosła 13 mln zł.

Miasto Siedlce uzyskało dofinansowanie na przebudowę drugiego etapu ul. Artyleryjskiej.

Natomiast po południu marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz wicemarszałek Ludwik Rakowski podpisali z samorządowcami subregionu siedleckiego umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Łączna kwota wsparcia, jaką uzyska miasto Siedlce, to blisko 15 mln zł. Z tych środków sfinansowana zostanie przebudowa odcinka ul. Sokołowskiej, od ul. ks. Popiełuszki do ul. Jagiełły (5,1 mln zł) oraz przebudowa ul. Pułaskiego, od ul. Kilińskiego do ul. Floriańskiej (2,2 mln zł). Przebudowa zostanie również droga powiatowa Mordy – Przesmyki.

Wicemarszałek Ludwik Rakowski, podsumowując spotkanie, pogratulował udanego złożenia wniosków i przygotowania dokumentacji, dzięki której możliwe było podpisywanie umów.

Kinga Ochnio