Aktualności
Źródło: KN
Źródło: KN

Kirkut przekazany

Po wydaniu protokołu zdawczo-odbiorczego miasto przestało być właścicielem terenu, na którym znajduje się cmentarz żydowski.

Wniosek o przekazanie żydowskiego cmentarza, znajdującego się przy ulicy Lubelskiej, wpłynął do burmistrza Witolda Kowalczyka w maju 2002 r. Proces zmiany właściciela trwał dziesięć lat. 30 maja bieżącego roku Komisja Regulacyjna do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP w Warszawie wydała ostateczną decyzję odnośnie zwrotu tego terenu, ponieważ społeczność żydowska musiała udowodnić, że miejsce to faktycznie należało kiedyś do gminy żydowskiej. Jak tłumaczy sekretarz, działkę przekazano z dwóch powodów. – Po pierwsze, jest to cmentarz – miejsce szczególne. Po drugie, to teren, którego w żaden inny sposób się nie wykorzysta. Gdyby nawet miasto chciało ja zagospodarować, musiałoby ekshumować zwłoki oraz zapewnić im nowe miejsce spoczynku, co wiązałoby się z ogromnymi kosztami, przewyższającymi wartość terenu – wyjaśnia Kałuski.

Więcej w papierowym wydaniu “EK”

KN