Rozmaitości
Źródło: PIXABAY
Źródło: PIXABAY

Kłopoty ze słuchem

Uwaga rodzice: także wasze dzieci mogą być poddane przesiewowym badaniom słuchu. Zaniechanie profilaktyki we wczesnym etapie negatywnie oddziałuje na komfort życia w przyszłości.

Prowadzona w przedszkolach akcja to efekt projektu realizowanego przez NZOZ AS-MED, którego celem staje się wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci. Badanie - o czym informują inicjatorzy - jest całkowicie bezpłatne i niewiążące. Dlaczego profilaktyka jest tak ważna? Jak się okazuje, nawet niewielki ubytek słuchu niekorzystnie wpływa na rozwój dziecka, zwłaszcza w sferze społecznej, i może obniżyć jego wyniki w nauce, co pociąga za sobą szereg innych przykrych konsekwencji.

W polskich szpitalach każdy noworodek w pierwszej dobie życia przechodzi przesiewowe badanie słuchu. Umożliwia ono wczesne wykrycie niedosłuchu, a tym samym, co istotne, podjęcie odpowiedniego leczenia łagodzącego skutki zaburzenia. Jednak kłopoty ze słuchem – jak wyjaśniają pomysłodawcy przebadania przedszkolaków – mogą być wynikiem nie tylko wad wrodzonych. Większość z nich pojawia się bowiem w późniejszych etapach rozwoju. Jako główną przyczynę nabytego niedosłuchu typuje się… styl życia, tj. hałas w domu tworzony przez grający telewizor, głośne zabawki, częste stosowanie słuchawek wewnątrzusznych. Zdarza się również, że problemy ze słuchem są następstwem chorób i urazów. I tak na stan słuchu dziecka wpływ mogą mieć infekcje górnych dróg oddechowych, ale też bagatelizowany katar. – Z pozoru niegroźne dolegliwości leczone zbyt krótko mogą skutkować powikłaniami, stąd tak ważne jest, by edukować rodziców i pedagogów w zakresie profilaktyki – uwrażliwiają specjaliści z NZOZ AS-MED.

Badania dzieci i starszych

W badaniach prowadzonych do końca czerwca biorą udział podopieczni sześciu siedleckich placówek: Niepublicznego Przedszkola „Akademia Młodego Człowieka”, Miejskiego Przedszkola nr 25, MP nr 9, Niepublicznego Przedszkola „11 krasnoludków”, NP „Wesoły Smyk” i Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20. Według szacunków pozwoli to na przebadanie prawie 300 dzieci. Pomysłodawcy akcji profilaktycznej nie ukrywają jednak, iż zależy im, by tę liczbę zwiększyć. W przypadku dzieci z zaburzeniami słuchu wczesna diagnoza daje szansę na szybką interwencję i – w konsekwencji – prawidłowy rozwój oraz lepsze funkcjonowanie w dorosłym życiu.

W związku z tym, że obok dzieci najbardziej narażone na problemy ze słuchem są osoby powyżej 60 roku życia, wakacyjna oferta AS-MED trafia na podatny grunt. Przez cały lipiec w przychodni protetycy słuchu będą badać wszystkich chętnych (wymagana jest wcześniejsza rejestracja osobista – ul. Sulimów 26 – lub telefoniczna – nr 25-632-44-75). Badanie jest bezbolesne i trwa zaledwie parę minut.


3 PYTANIA

Joanna Tarasiuk – protetyk słuchu NZOZ AS-MED

Co jest najczęstszą przyczyną zaburzeń słuchu u dzieci i w jaki sposób zaburzenia te mogą wpływać na ich rozwój?

Zazwyczaj są to zaburzenia poinfekcyjne, często przerost trzeciego migdałka, który – nieleczony – powoduje niedosłuch przewodzeniowy. Dlatego, jeśli podejrzewamy, że nasze dziecko ma przerośnięty trzeci migdał (oddycha przez usta, chodzi z otwartą buzią, w nocy chrapie i poci się), należy udać się z nim do laryngologa. Często osłabienie słuchu wywołuje również zalegająca w kanale ucha woskowina, która jest wynikiem zaburzenia mechanizmu samooczyszczania się ucha, i wtedy trzeba oczyścić je u specjalisty.

Zaburzenie narządu słuchu u małych dzieci może skutkować opóźnieniem rozwoju mowy. Niedosłuch bywa również przyczyną problemów z nauką. Dziecko nie wszystko słyszy i nie wszystko rozumie. Pojawia się problem z koncentracją na zajęciach oraz słuchaniem poleceń, przez co uznawane jest ono zwykle za „niegrzeczne”. Niedosłuch rzutuje też na kontakty z rówieśnikami – dzieci niedosłyszące często mówią głośniej, przez co bywają odbierane jako agresywne.

Jak dbać o higienę ucha, by w dojrzałym wieku nie mieć problemów ze słuchem?

Nie wolno bagatelizować infekcji górnych dróg oddechowych, nawet kataru, ponieważ z pozoru niegroźne dolegliwości leczone zbyt krótko mogą skutkować powikłaniami. Po kąpieli niemowlaków należy starannie osuszyć im uszy. Trzeba też z rozwagą stosować patyczki do uszu, jako że mogą one spowodować upychanie woskowiny. Oczywiście należy też chronić dzieci przed głośnymi dźwiękami, hałasem. Warto więc kontrolować głośność dźwięków, jakie wydają zabawki, ograniczyć korzystanie ze słuchawek wewnątrzusznych czy starać się nie prowadzić życia rodzinnego przy nieustannie włączonym telewizorze.

Przyjmuje się, iż najbardziej narażone na problemy ze słuchem są osoby powyżej 60 roku życia. Jakie mogą być tego konsekwencje?

Problem ze słuchem może mieć szerszy kontekst. Osoby niesłyszące niekiedy wycofują się z życia rodzinnego. Nie dostrzegając problemów ze swoim słuchem, zachowanie innych interpretują jako niechęć rodziny do własnej osoby („specjalnie mówią cicho”, „nie wtajemniczają mnie w codzienne sprawy” itp.), co może potęgować zły stan psychiczny. Zwykle człowiek, który ma niedosłuch, dowiaduje się o tym ostatni. Dlatego tak ważne jest, by osoby z najbliższego otoczenia w porę zareagowały na zaistniały problem. Należy też pamiętać, że nieleczony niedosłuch postępuje i doprowadzi do głuchoty. Rozwiązaniem problemu jest wizyta u lekarza specjalisty. Najczęściej wiąże się to z założeniem aparatu słuchowego.

WA