Kultura
Źródło: MGBP PARCZEW
Źródło: MGBP PARCZEW

Kobieta społecznik patronką

Józefa Moniuk została patronką Filii Bibliotecznej w Przewłoce. Uroczystość nadania imienia była połączona z odsłonięciem tablicy, a także otwarciem wystawy i prezentacją multimedialną poświęconą zasłużonej bibliotekarce.

Za część merytoryczną wydarzenia odpowiedzialni byli pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie. Przybyłych na uroczystość gości przywitała dyrektor  MGBP Teresa Bonik. Następnie odczytano biografię Józefy Moniuk pt. ,,Bibliotekarka z pasją”.

J. Moniuk urodziła się w 1916 r. w Przewłoce, z którą związała swoje życie osobiste i zawodowe. Dzięki jej determinacji, wysiłkowi i poświęceniu w 1959 r. w domu kobiety powstała Biblioteka Gromadzka, a potem także trzy punkty biblioteczne w sąsiednich wsiach: Zaniówka, Wola Przewłocka i Kolonia Przewłoka. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystała ponad połowa mieszkańców tych miejscowości. Działalność placówek, utworzonych dzięki jej inicjatywie, nie ograniczała się tylko do wypożyczania książek. Były to także miejsca organizowania życia kulturalnego lokalnych społeczności. Powstawały wówczas różne zespoły: czytelniczy, recytatorski, plastyczny czy teatralny, które gromadziły dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Moniuk angażowała mieszkańców do udziału w konkursach i prelekcjach, a poprzez działalność w miejscowym kole gospodyń wiejskich – także kursach kulinarnych i ogrodniczych. Była też dobrze znana i ceniona wśród lubelskich bibliotekarzy, a jej prace publikowano w fachowym wydawnictwie „Bibliotekarz Lubelski”.

Oprócz pracy w bibliotece pani Józefa wykorzystywała swój autorytet i zdolności organizatorskie w działalności publicznej. Była m.in.: radną, członkinią rady nadzorczej spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i wojewódzkiej rady kół gospodyń wiejskich w Lublinie, członkinią komitetu budowy szkoły i klubu w Przewłoce, a także organizatorką wiejskiego przedszkola oraz filii zakładu krawieckiego. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana odznaczeniami i odznakami. Zmarła 4 listopada 1998 r., pozostając w pamięci mieszkańców Przewłoki jako osoba pełna ciepła i życzliwości oraz wzór bibliotekarza i społecznika godnego naśladowania.

Po przedstawieniu biografii burmistrz Parczewa Paweł Kędracki odczytał akt nadania. Następnie nastąpiło odsłonięcie tablicy. Uroczystość uświetniły przemówienia okolicznościowe. Później wszyscy mogli zwiedzić wystawę, a także obejrzeć prezentację multimedialną pt. ,,Józefy Moniuk – myśli, czyny, obecność …”.

KO