Aktualności
Kobiety roku

Kobiety roku

Agnieszka Jadczak, Agnieszka Grzyb, Elżbieta Jastrzębska oraz Katarzyna Skoczylas zostały „Kobietami Roku Gminy Wiśniew”.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród miało miejsce 3 marca w trakcie odbywającej się w Gminnym Ośrodku Kultury uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Zaszczytne miano „Kobiety Roku” w kategorii „sektor publiczny” trafił do radnej gminnej Wiśniew oraz sołtys sołectwa Wiśniew- Kolonia A. Jadczak, która swoją aktywność przejawia na różnych płaszczyznach, podejmując m.in. wiele inicjatyw na rzecz społeczności całej gminy. Laureatka w kategorii „społecznej” A. Grzyb z miejscowości Daćbogi aktywnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich Dćbogi-Pluty, w którym pełni funkcję skarbnika. Od lutego piastuje także funkcję sołtysa sołectwa Daćbogi. Z kolei E. Jastrzębska z Helenowa jest związana z miejscowym  KGW od początku jego istnienia. Z powodzeniem łączy działalność społeczną z prowadzeniem domu oraz biznesu. W tym roku kapituła konkursu nagrodziła ją w sektorze przedsiębiorczym. W ostatniej z kategorii – sektorze gospodarczym  – zwyciężczynią została K. Skoczylas z Łupin, która w miejscowym KGW jest m.in. ekspertem w dekorowaniu stołów oraz przedstawianiu wyszukanego menu podczas imprez i spotkań przygotowywanych przez organizację. Niedzielną galę uświetnił koncert pt. „Śpiewnik Seweryna Krajewskiego” w wykonaniu grupy Ambitus Duo.

MLS