Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Kolej na drogi i pawilon handlowy

Modernizacja trasy do Lublina, promenada nad Piwonią czy pawilon w rodzaju krakowskich Sukiennic - to tylko niektóre z inwestycji zaproponowanych w „Strategii rozwoju gminy Parczew 2014-2020”.

Dokument ma być podstawą działań władz samorządowych na najbliższe lata. Oprócz diagnozy społeczno-gospodarczej, aktualnego stanu rozwoju i infrastruktury, sporą jego część zajmują propozycje przedsięwzięć, jakie powinny zostać zrealizowane przez miasto. Wśród nich znalazły się inwestycje, które mają sprawić, że Parczew stanie się miastem nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom, turystom i inwestorom.

– Strategia rozwoju jest dokumentem niezbędnym do funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Stanowi wskazówki zarówno mieszkańców, bo oni byli przy konsultacjach, jak i władz samorządowych, w jakim kierunku powinien pójść rozwój gminy – wyjaśnia burmistrz Paweł Kędracki. I uzupełnia: – Strategia jest również dokumentem, który jest niezbędny przy pozyskiwaniu środków europejskich, gdyż stanowi oparcie przy pisaniu wniosków.

Powstanie dokumentu poprzedziło kilka spotkań konsultacyjnych. – Staraliśmy się, aby grono osób w nich uczestniczących było jak największe. Swoje pomysły zgłaszali zarówno przedstawiciele młodzieży, organizacji pozarządowych czy społecznych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie uwag i propozycji wniesionych przez mieszkańców zrodził się pomysł na strategię, która jest poddawana dalszym konsultacjom – tłumaczy P. Kędracki.

51 celów strategicznych

Pierwsze miejsce na liście 51 celów strategicznych zajmuje modernizacja drogi wojewódzkiej nr 815 Parczew-Lublin. Trasa, jak wynika z dokumentu, powinna zostać zrewitalizowana w latach 2015-2020. Równie istotny z punktu widzenia rozwoju miasta ma być remont drogi w kierunku Międzyrzeca. Wśród priorytetów samorządu na najbliższe lata znalazła się także modernizacja ul. Jana Pawła II, a także drogi między miejscowościami Parczew i Siemień oraz skrzyżowań i tras lokalnych. W strategii pojawiła się również modernizacja trasy linii kolejowej Lublin – Lubartów – Parczew – Łuków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury towarzyszącej, w tym modernizacja budynku dworca PKP w Parczewie. W miejscowościach na terenie gminy, szczególnie w miejscach położonych blisko atrakcji turystycznych, mają pojawić się parkingi dla samochodów osobowych, autokarów oraz rowerów.

Sukiennice i promenada

Jedną z atrakcji dla mieszkańców, która znalazła się w planach inwestycyjnych na najbliższe lata, jest stworzenie centrum handlowego stylizowanego na krakowskie Sukiennice. Miałoby znaleźć się w nim miejsce na sklepy i stoiska rękodzielników, kwiaciarnie, restauracje, informację turystyczną. Wśród zadań znalazło się także stworzenie miejskiego zalewu wraz z infrastrukturą, na czele z muszlą koncertową. Promowaniem imprez kulturalnych miałoby zająć się Centrum Informacji Kulturalnej. Wśród pomysłów znalazły się m.in. Parczewska Biesiada „Grillowisko” czy Biesiada Jagiellońska. Dodatkowymi atrakcjami miasta miałyby stać się także m.in. promenada spacerowa wzdłuż Piwonii, mostki na Konotopie, Piwonii i Tyśmienicy. W strategii rozwoju miasta znalazło się też dostosowanie pomieszczeń basenu „Jelonek” do działalności konsumpcyjnej oraz stworzenie kącika do zabaw dla najmłodszych. Tych ostatnich ucieszy na pewno budowa „Krasnalandii” – parku zabaw dla dzieci, a nieco starszych – powstanie skateparku oraz wielofunkcyjnej hali sportowej.

Nie zapomniano o inwestorach, których do miasta mają przyciągnąć kompleksowo uzbrojone tereny włączone w Specjalną Strefę Ekonomiczną. W planach jest także utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji oraz promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów i sprzyjanie tworzeniu nowych firm.

Stawiać ambitne cele

– Zdaję sobie sprawę, że pomysłów jest wiele, ale gros z nich jest możliwych do zrealizowania. Trzeba pamiętać, że działania gminy zapisane w strategii muszą być ukierunkowane na zaspokojenie szeregu wachlarzu potrzeb mieszkańców, zarówno tych najmłodszych, jak i starszych, bo społeczeństwo coraz bardziej się starzeje – zwraca uwagę włodarz. I dodaje: – Chodzi o to, żeby stawiać sobie ambitne cele.

Burmistrz podkreśla, że przedstawiony dokument jest tylko projektem i nadal podlega konsultacjom. – Ostateczny kształt strategii na pewno trochę może się różnić od tego, co jest aktualnie w niej zapisane. Nie spieszymy się z zatwierdzeniem tego dokumentu – dodaje P. Kędracki.

A jakie inwestycje, zdaniem burmistrza, powinny być priorytetowe dla miasta i gminy? -Dalsza poprawa infrastruktury drogowej gminy, ale też współpraca z powiatem pod tym kątem. Naszym „oczkiem w głowie” w przyszłym okresie programowania będzie przebudowa oczyszczalni w Parczewie. Bardzo ważne są również kwestie współpracy z organizacjami pozarządowymi pod kątem młodzieży oraz osób starszych. Będziemy dopingować zarząd województwa, aby doszło do kompleksowego remontu linii kolejowej pomiędzy Lublinem a Łukowem – podsumowuje włodarz Parczewa.

KO