Aktualności
Kolej na kolej

Kolej na kolej

Przebudowa linii kolejowej w Siedlcach i Lokalnego Centrum Sterowania w Łukowie rozpocznie się prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Planowane przedsięwzięcie znalazło się na liście projektów kluczowych przygotowanej przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Projekty kluczowe stanowią inwestycje, których realizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia osiągnięcia strategicznych celów rozwojowych dla danego sektora gospodarki bądź regionu. Lista czeka jedynie na zatwierdzenie Rady Ministrów. – Dobrze przebudowana infrastruktura kolejowa i wyremontowane pociągi są ważne dla mieszkańców Siedlec oraz całego regionu, chociażby w kwestii dojazdu do pracy – tłumaczy Krzysztof Tchórzewski, poseł PiS, który uczestniczył w rozmowach z ministerstwem.

Remont torów i peronów

Planowana modernizacja linii E-20 obejmie przebudowę trzech stacji: Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski oraz unowocześnienie systemów łączności i sterowania ruchem kolejowym. Ma to poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu na całej trasie. W ramach realizacji inwestycji, na odcinku od Siedlec do Terespola zaplanowano m. in.: modernizację nawierzchni torowej, likwidację zbędnej infrastruktury kolejowej, remont peronów oraz budowę dróg dojazdowych, wiaduktów i systemu sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń zmniejszających hałas.

Zaprojektują i zbudują

Przetarg na budowę lokalnego centrum sterowania na linii E20 Polskie Linie Kolejowe ogłosiły w ubiegłym roku. Najtańszą ofertę na realizację projektu złożyła hiszpańska firma FCC Construccion na kwotę 318 mln zł. Na początku marca ogłoszono zwycięski projekt konsorcjum Pol-Aqua, który opiewa na kwotę 427 mln zł. Decyzją Krajowej Izby Odwoławczej unieważniono jednak wybór PKP. W ponownej ocenie ofert wybór również padł na konsorcjum firmy Pol-Aqua. – Przetarg na LCS Łuków jest już rozstrzygnięty. Komisja przetargowa dokonała ponownego rozpatrzenia ofert (zgodnie z wyrokiem KIO) i wybrała ofertę konsorcium Pol-Aqua jako najkorzystniejszą – tłumaczy Maciej Dutkiewicz rzecznik Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK.

Inwestycja zostanie przeprowadzona w systemie „Projektuj i buduj”. – Wykonawca będzie usuwał tory, jeśli tego wymaga inwestycja, a jednocześnie zajmie się opracowaniem dokumentacji przebudowy linii – tłumaczy poseł PiS i dodaje: – Myślę, że pierwsze prace ruszą jesienią, natomiast pełna realizacja nastąpi wiosną przyszłego roku.

Przedsięwzięcie daje również szanse lokalnym przedsiębiorcom, którzy będą mogli być zatrudnieni jako podwykonawcy. –  Inwestycja spowoduje duży ruch w branży budowlanej, szczególnie wśród firm zajmujących się kopaniem, wożeniem żwiru, betonu i szeregiem podobnych prac. Nawet w przypadku zagranicznego inwestora zatrudnienie znajdą lokalni pracownicy – podsumowuje K. Tchórzewski.

KO