Aktualności
Kolejna 100-latka

Kolejna 100-latka

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Charlejowa w gminie Serokomla świętują w tym roku jubileusz 100-lecia powstania jednostki. W intencji strażaków i ich rodzin została odprawiona uroczysta Msza św.

Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii Trójcy Świętej w Jeziorzanach ks. Marek Andrzejuk, zaś homilię wygłosił kapelan strażaków, a zarazem proboszcz parafii w Serokomli ks. kan. Henryk Domański. Oficjalna część spotkania z ceremoniałem strażackim miała miejsce przed charlejowską strażnicą. Przybyłych strażaków, poczty sztandarowe, przedstawicieli samorządu, mieszkańców regionu oraz zaproszonych gości powitał włodarz gminy Piotr Chaber. O historii jednostki opowiedział zebranym jej prezes Zbigniew Bancerz. Tego dnia miała miejsce także ceremonia poświęcenia nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, któremu nadano imię Leon, oraz odznaczenie sztandaru jednostki Złotą Odznaką ZOSP RP. Wystąpienie zaproszonych gości, w tym m.in. senatora Stanisława Gogacza i posła Sławomira Skwarka, poprzedziła ceremonia wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom. Odznakę Wzorowy Strażak nagrodzono druhów: Jana Gałązkę, Stanisława Gałązkę, Tomasza Suskę, Waldemara Filipka i Michała Stolę. W części artystycznej wydarzenia zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzówce. 

MLS