Aktualności
Kolejna rocznica mordu

Kolejna rocznica mordu

26 września minie 70 rocznica zbrodni dokonanej przez hitlerowców na mieszkańcach tej leżącej w gminie Kock miejscowości. W odwecie za śmierć sierż. Jobsta ze 101 Policyjnego Batalionu Rezerwy okupanci w bestialski sposób zamordowali 17 rodzin, wśród których było 32 dzieci w wieku od roku do 15 lat.

W sumie życie straciło 74 niewinnych mieszkańców wioski, a 13 mężczyzn z Talczyna wywieziono na Majdanek. Po wojnie w miejscu kaźni dla upamiętnienia tragedii mieszkańcy wybudowali przydrożną kapliczkę. W 1985 r. mieszkańcy Talczyna wznieśli w sąsiedztwie kapliczki kościół, gdzie odbywają się niedzielne i świąteczne nabożeństwa. W 2002 r. z Majdanka przywieziono i złożono tu prochy zamordowanych rodaków. Na frontowej stronie kościoła wmurowana jest tablica z nazwiskami poległych. W przededniu kolejnej, 70 już rocznicy zbrodni, samorząd gminy odnowił mogiły pomordowanych znajdujące się na cmentarzu parafialnym w Kocku, a także ufundował tablicę z nazwiskami mieszkańców pomordowanych w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Ponadto społeczność Talczyna i Kolonii Talczyn przeprowadziła zbiórki środków finansowych, wykonała prace renowacyjne kaplicy i kapliczki znajdującej się naprzeciwko kościoła. Corocznie zespół ludowy, dzieci i młodzież z pobliskiej szkoły przygotowują akademię upamiętniającą to tragiczne wydarzenie oraz sprawują ciągłą opiekę nad tym szczególnym miejscem pamięci.

MLS