Aktualności
Kolejna zmiana

Kolejna zmiana

Wychodząc naprzeciw sugestiom podróżnych oraz po przeanalizowaniu możliwości technicznych w obowiązującym od 14 grudnia 2014 r.

rozkładzie, Koleje Mazowieckie wprowadzają od 7 stycznia zmiany w kursowaniu niektórych pociągów. W naszym regionie dotyczą one m.in. linii nr 26 Radom – Dęblin oraz linii nr 31 Siedlce – Czeremcha. W pierwszym przypadku pociąg nr 29357 odjeżdżający z Dęblina o 7.27 wyjedzie 27 min wcześniej. Natomiast ostatni pociąg do Czeremchy (nr 11033) odjedzie z Siedlec o 19.30, umożliwiając tym samym powrót do domu osobom pracującym do 19.00. Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl w zakładce „Tabele rozkładów jazdy”.

MLS