Aktualności
Kolejne inwestycje

Kolejne inwestycje

Burmistrz miasta i gminy Łosice Mariusz Kucewicz podpisał umowy z wykonawcami trzech ważnych inwestycji w regionie.

Pierwsze z przedsięwzięć dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Świniarów. Koszt jej remontu szacowany jest na ponad 420 tys. zł. Poprawa infrastruktury będzie możliwa dzięki otrzymanej dotacji z budżetu województwa mazowieckiego oraz funduszom miasta i gminy Łosice. Kolejne dwa zadania dotyczą modernizacji świetlic wiejskich w Woźnikach i Dzięciołach. W ramach prowadzonych prac zaplanowano: demontaż posadzek i wykonanie nowych podłóg, termomodernizację stropów, wymianę instalacji elektrycznych, prace malarskie, a także montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji fotowoltaicznej. Wartość prac opiewa odpowiednio na 345 oraz 382 tys. zł. Pozyskane na remont środki pochodzą z sejmiku województwa mazowieckiego.

MLS