Aktualności
Kolejne inwestycje

Kolejne inwestycje

Sołectwa miejscowości Uścieniec i Krzywda zrealizowały kolejne wspólne zadanie mające służyć mieszkańcom obydwu miejscowości.

Ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego Krzywdy zakupiono znajdujący się obok świetlicy wiejskiej plac o powierzchni ponad 500 m2, zaś fundusz sołecki Uścieńca przeznaczono na jego zagospodarowanie. Koszt zakupu działki wraz z opłatami notarialnymi i geodezyjnymi wyniósł ponad 12 tys. Z kolei na wykarczowanie karp, wykonanie podbudowy z gruzobetonu czy nowe ogrodzenie działki przeznaczono ponad 16,5 tys. zł. Wiele prac wykonali społecznie mieszkańcy oraz strażacy OSP dzięki czemu znacznie udało się obniżyć koszt realizowanej inwestycji. Na początku września zakończyły się także roboty budowlane prowadzone w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno” polegające m.in. na położeniu nowej nawierzchni ścieralnej na ponad 700-metrowym odcinku jezdni w miejscowości Dąbrowa- Kolonia. 

MLS