Aktualności
Kolejne likwidacje

Kolejne likwidacje

Radni województwa mazowieckiego przyjęli projekty uchwał w sprawie zamiaru likwidacji dziewięciu jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest samorząd województwa mazowieckiego.

Kwestia ta zdominowała obrady sejmiku odbywające się 18 lutego. Ponieważ zapisy ustawy o systemie oświaty z 5 listopada 2009 r. uniemożliwiają studentom kolegiów zdobycie tytułu licencjata, zarząd województwa przedstawił projekty uchwał dotyczące zamiaru likwidacji siedmiu kolegiów nauczycielskich, w tym także Nauczycielskiego Kolegium Językowego w Siedlcach. Uchwałę przyjęto większością głosów.

Nowe kryteria

Gdy trzy lata temu zmieniano Ustawę prawo o szkolnictwie wyższym, postanowiono, że kolegia będą działać najwyżej do 2015 r. Zgodnie z wytycznymi wspomnianej ustawy absolwenci kolegiów po 30 września 2015 r. nie będą mogli ubiegać się o przystąpienie do egzaminu w uczelni i uzyskaniu dyplomu oraz tytułu zawodowego licencjata. Z kolei według rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. nie będą mogli być zatrudniani na etatach nauczycielskich.

Szybko do pracy

Siedleckie kolegium od 20 lat kształci nauczycieli języków obcych. Prowadzi trzyletnie nauczycielskie studia licencjackie w systemie dziennym i wieczorowym, dając licencjat Uniwersytetu Warszawskiego (opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium sprawują instytuty: anglistyki, germanistyki oraz romanistyki UW). Maturzyści decydują się na naukę w kolegiach, bo chcą jak najszybciej rozpocząć pracę.

Na razie nie wiadomo, co stanie się z nauczycielami zatrudnionymi w siedleckim NKJO oraz kto przejmie niedawno wyremontowane obiekty. O sprawie będziemy informować w kolejnych numerach „Echa”.

JAG