Aktualności
Kolejne obligacje

Kolejne obligacje

Miasto wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 80 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda na łączną kwotę 80 mln zł - to zapis uchwały, jaka przeszła jednogłośnie podczas sesji, by zasilić pustą kasę.

Prezydent Siedlec Tomasz Hapunowicz po objęciu stanowiska i zapoznaniu się ze stanem finansów miasta powiedział, że „mamy koniec maja, a wykorzystaliśmy niemal całkowicie kredyt na rachunku bieżącym”. W efekcie zabrakło środków na podstawowe zobowiązania, a miastu – jak tłumaczył skarbnik Kazimierz Paryła – „grozi zapaść w postaci braku możliwości osiągniecia płynności finansowej”. Na tę sytuację złożyło się kilka czynników: 35 mln zł to przesunięte wydatki z ubiegłego roku, 15 mln zł to dodatkowe odsetki z obligacji (wynikające ze stawki WIBOR), 25 mln zł – „skromnie licząc, szacunkowe braki w oświacie związane z tegorocznymi podwyżkami płac”.

Więcej w bieżącym wydaniu ECHA. 

JAG