Aktualności
Kolejne podejście

Kolejne podejście

Miasto ogłosiło drugi przetarg na budowę ronda przy urzędzie skarbowym. Potencjalni wykonawcy przebudowy skrzyżowania ul. Lubelskiej z Sitkowskiego mogą składać oferty do 22 kwietnia.

Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, która o ponad 300 tys. zł przewyższała środki przeznaczone na inwestycję. Radzyński PUK wycenił prace na kwotę ponad 849 tys. zł. Tymczasem w budżecie miasta zarezerwowano na ten cel niespełna 530 tys. zł. Z kolei do 20 kwietnia można składać oferty w ogłoszonym przez samorząd przetargu na budowę ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wisznicką (droga krajowa nr 63) do granicy miasta. W ramach prowadzonych prac planowane jest m.in. budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

MLS