Aktualności
Kolejne spotkanie Dzieła Biblijnego

Kolejne spotkanie Dzieła Biblijnego

Ks. Piotr Mazurek, moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Siedleckiej, zaprasza na kolejne spotkanie ze słowem Bożym. Odbędzie się ono w sobotę, 9 kwietnia, o 19.00 w auli pod kościołem św. Józefa.

– Szaweł z Tarsu, znany nam jako Paweł apostoł, choć nie należał do grona wybranych dwunastu, jest niewątpliwie tym, któremu dane było poznać Chrystusa i żyć Chrystusem. Pisał on w ten sposób: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Nawrócenie pod Damaszkiem rozpoczęło nowy okres w życiu Apostoła Narodów. Zgłębienie tajemnic wiary na podstawie studiów pism Starego Testamentu pozwoliło Pawłowi umocnić swą relację z Tym, który go powołał. To pozwoliło mu głosić Bożą miłość i sprawiedliwość, czyli Boże działanie dla zbawienia człowieka. Zagadnienia te przybliżymy sobie na kolejnym spotkaniu. Zabierzmy ze sobą Pismo Święte i znajomych – zachęca ks. P. Mazurek.

 

MD