Aktualności
Kolejny żłobek

Kolejny żłobek

Do września 2025 r. w Białej Podlaskiej powinna zakończyć się budowa kolejnego żłobka.

Nowa placówka dla 75 najmłodszych mieszkańców grodu nad Krzną powstanie przy ul. Kazimierza Jagiellończyka i będzie kosztować ponad 5,5 mln zł. Na początku kwietnia prezydent Michał Litwiniuk podpisał z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim umowę, na mocy której inwestycja zostanie dofinansowana kwotą przeszło 3 mln zł. Pieniądze będą pochodziły m.in. z rządowego programu Maluch+ na lata 2022-2029, funduszy europejskich oraz Krajowego Planu Odbudowy. – Obecnie w naszym zespole żłobków mamy 210 miejsc. Dzięki otrzymanemu wsparciu wybudujemy kolejną trzyoddziałową placówkę i tym samym zwiększymy o 30% posiadany pułap – powiedział prezydent M. Litwiniuk. Jak przekonuje włodarz, otrzymane środki pozwolą także na zakup wyposażenia (w tym mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sanitarnego, kuchennego, a także zabawek), pomocy do prowadzenia zajęć wychowawczych i opiekuńczych, budowę placu zabaw oraz dostosowanie otoczenia placówki do potrzeb dzieci. – Mamy już projekt. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie wprowadzimy pozyskane środki do budżetu miasta, co z kolei pozwoli ogłosić przetarg na budowę placówki – zapewnia włodarz miasta.

MLS