Aktualności
Kolejowy lifting

Kolejowy lifting

Mieszkańcy Leopoldowa i Sarnowa, którzy korzystają z usług kolei na linii Dęblin - Łuków, zyskają lepszy dostęp do pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 6 mln zł przebudują przystanki.

– Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 obejmuje także prace w Sarnowie i Leopoldowie – informuje Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, dodając, iż inwestycja wpłynie na komfort codziennych podróży.

W Leopoldowie na trasie Łuków – Radom powstaną wyższe perony. Pojawią się również wiaty i ławki. Lepszą obsługę zapewni czytelne oznakowanie i gabloty informacyjne z rozkładem jazdy, a jaśniejsze oświetlenie umożliwi bezpieczne podróżowanie także po zmroku. Z peronów skorzystają podróżni o ograniczonych możliwościach poruszania się, bowiem przewidziano pochylnie. Z myślą o potrzebach osób niedowidzących i niewidomych zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające. Dla cyklistów będą zamontowanie stojaki rowerów. Koniec robót przewidziano na drugą połowę 2022 r.

Natomiast w Sarnowie przystanek będzie zlokalizowany bliżej przejazdu kolejowo-drogowego, co ułatwi łączenie podróży autem i pociągiem. Wyższe perony – to wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Tak jak w Leopoldowie, z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się, zostaną wybudowane pochylnie ułatwiające drogę do przystanku. Obok peronów zostanie zmodernizowany przejazd kolejowo-drogowy. Wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną i dźwiękową podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Przebudowę przystanku Sarnów przewidziano na koniec 2023 r.

MD