Aktualności
Kompleksowa modernizacja

Kompleksowa modernizacja

Blisko 25 mln zł będzie kosztował remont drogi powiatowej oraz budowa kanalizacji deszczowej i kładki nad rzeką Rudka w Czosnówce.

Starosta bialski Mariusz Filipiuk wraz z wójtem gminy Biała Podlaska Wiesławem Panasiukiem podpisali umowę z przedstawicielami firmy, która zajmie się realizacją przedsięwzięcia. W ramach prac powstaną: ponad 3,5 km nowej jezdni, chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe i pobocza. Ponadto planowana jest budowa trzech kanałów deszczowych o łącznej długości blisko 3 km, studni kanalizacyjnych, wpustów deszczowych oraz kompozytowej kładki o szerokości 3,4 m dla ruchu pieszo-rowerowego nad rzeką Rudka. Inwestycja w 70% jest dofinansowana środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę wyłożą ze swoich budżetów bialskie starostwo oraz gmina Biała Podlaska.

 

MLS