Aktualności
Koncert, warsztaty czy winda?

Koncert, warsztaty czy winda?

Do 23 czerwca każdy mieszkaniec może oddać głos na wybrany projekt z puli podregionalnej oraz ogólnowojewódzkiej w Budżecie Obywatelskim Mazowsza.

To już piąta edycja inicjatywy, która pomaga zmieniać województwo. A to wszystko dzięki pomysłom i inicjatywom zgłaszanym przez samych mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, jakie działania powinny być realizowane w ich otoczeniu. Co ważne – o tym, który z projektów zostanie finalnie zrealizowany, również decydują obywatele.

 

Jak głosować?

Uprawniony do tego jest każdy mieszkaniec województwa – także dzieci, w imieniu których głosują rodzice lub opiekunowie. Wystarczy wejść na stronę bom.mazovia.pl i kliknąć przycisk „głosuj online”. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami, uzupełniając swoje dane: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (ograniczone do nazwy miejscowości i powiatu) oraz numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany SMS z kodem weryfikacyjnym. Co istotne – każdy może oddać dwa głosy: po jednym na projekt z puli ogólnowojewódzkiej oraz podregionalnej. Można zagłosować tylko jeden raz, ale jeden numer telefonu może posłużyć maksymalnie trzem osobom. Procedura ta jest, oczywiście, bezpłatna.

 

Pomysłów nie brakuje

W tym roku do rozdysponowania jest aż 30 mln zł. Tyle bowiem zarząd województwa przeznaczył z budżetu na realizację wybranych zadań. Wśród projektów nie brakuje ciekawych inicjatyw z wielu obszarów tematycznych, m.in.: edukacji publicznej, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia czy ochrony środowiska. Wybierając podregion siedlecki (choć możemy zagłosować na dowolny projekt, nawet z innego regionu), mamy możliwość oddania głosu np. na mobilne archiwum społeczne, które, docierając do małych miejscowości wschodniej części województwa, będzie zbierało historie mówione i zachowywało je dla kolejnych pokoleń; projekt „pokolenia łamią przepisy”, polegający na rozwijaniu uzdolnień i pasji kulinarnych, żywieniowych, z zakresu ziołolecznictwa i aromaterapii w różnych grupach pokoleniowych; inicjatywę „z mapą i lornetką przez Mazowsze”, czyli rajdy, rejsy i wędrówki dla młodych ludzi, kształtujące w nich świadomość ekologiczną oraz pogłębiające wiedzę przyrodniczą czy cykl spotkań wyjazdowych dla seniorów, które zaktywizują osoby starsze.

Na uwagę w puli ogólnowojewódzkiej zasługuje m.in. pomysł wybudowania wiaty edukacyjnej dedykowanej lekcji o wypieku chleba i pokazowi wyrobu masła oraz cykl zajęć rozwijających kompetencje kobiet, innowacyjne zajęcia rodzica z dzieckiem oraz specjalne kursy dla emerytów.

Wśród projektów nie brakuje również tych, które mają za zadanie np. uzupełnić infrastrukturę obiektu użyteczności społecznej o nową windę, karetkę kontenerową, symulator bezpiecznej jazdy samochodem, trójwymiarową postać „Jacka” przed siedleckim ratuszem, sportowe boisko wielofunkcyjne na terenie garwolińskiego szpitala czy zorganizowanie wielkiego folklorystycznego widowiska z udziałem zespołu Mazowsze… Który projekt zwycięży? Tego dowiemy się na przełomie czerwca i lipca.

IZU