Aktualności
Konferencja historyczna

Konferencja historyczna

31 stycznia w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie odbyła się konferencja historyczna pt. ,,Marzenia o Niepodległej Polsce” - 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego na ziemi łukowskiej.

Wydarzenie zorganizowali: Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej oraz I LO w Łukowie. Honorowy patronat nad konferencją objął starosta łukowski Dariusz Szustek.

Zakres tematyczny spotkania z historią obejmował okres powstania styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń rozgrywających się na ziemi łukowskiej. Zagadnienia te przybliżyli: Michał Mojski, który przedstawił referat: ,,Ziemia Łukowska w walce o wyzwolenie Polaków na tle wydarzeń powstania styczniowego”, oraz dr Marcin Gomółka, który opowiedział o „Bitwach i potyczkach powstania styczniowego na terenie ziemi łukowskiej”. Konferencji towarzyszyła wystawa planszowa pt. ,,W mundurze i w sutannie” – o ks. Stanisławie Brzósce, pochodząca ze zbiorów Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach.

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. na ziemiach Królestwa Polskiego wybuchło powstanie skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy i było wyrazem sprzeciwu wobec carskiego ucisku oraz intensywnej polityki rusyfikacji. Było ono największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym. Spotkało się też z dużym poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Również teren ziemi łukowskiej był miejscem wielu ciężkich walk i potyczek powstańczych.

Konferencja zorganizowana przez muzeum była okazją do przypomnienia tego ważnego zrywu, podczas którego nasi przodkowie szli do walki z hasłem na sztandarach: „Wolność. Równość. Niepodległość”. W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści ziemi łukowskiej, samorządowcy, historycy, regionaliści oraz licznie zgromadzona młodzież szkolna.

Konferencję dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.