Aktualności
Konkurs dla twórców ludowych

Konkurs dla twórców ludowych

Uczczenie pamięci Jana Pawła II z okazji jego kanonizacji - to jeden z celów konkursu ogłoszonego przez Muzeum Wsi Radomskiej.

Jest on adresowany do wszystkich ludowych twórców nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła artystycznego. Termin nadsyłania prac mija 15 marca. – Tematem przewodnim konkursu „Jan Paweł II. Człowiek, Polak, Święty” są życie i działalność Jana Pawła II. Zgłaszana praca powinna spełniać wymogi i nawiązywać do wzorców tradycyjnej sztuki ludowej – mówi Ilona Jaroszek, dyrektor radomskiego skansenu. Wyjaśnia również, że dodatkowym celem konkursu jest przegląd twórczości ludowej, rękodzieła artystycznego i plastyki amatorskiej, stworzenie twórcom możliwości prezentacji swoich dzieł oraz pozyskanie oryginalnych egzemplarzy o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych do zbiorów muzealnych. Prace można wykonywać w formie: rzeźby, malarstwa, tradycyjnego hafciarstwa i koronkarstwa, plecionkarstwa, a nawet kowalstwa artystycznego, ceramiki figuralnej, wycinankarstwa i pisankarstwa. Należy je dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do 15 marca na adres: Muzeum Wsi Radomskiej, 26-600 Radom, ul. Szydłowiecka 30. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić nie więcej niż pięć prac. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.muzeum-radom.pl.

MLS