Aktualności
Konkurs o bezpieczeństwie

Konkurs o bezpieczeństwie

Jeszcze do 4 marca można zgłosić chęć udziału w organizowanym po raz szósty przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogólnopolskim konkursie plastycznym dla uczniów wiejskich szkół podstawowych pn. Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje.

Przebiegający na etapie placówek terenowych oraz na etapie wojewódzkim konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III oraz IV-VI. Zadaniem jego uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci występującym w okresie letnim w gospodarstwie rolnym. Na zwycięzców obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej wezmą udział w eliminacjach centralnych. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w placówkach terenowych KRUS w regionie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.krus.gov.pl.

MLS