Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Kontrola dla środowiska

Władze miasta wystosowały apel do mieszkańców, w którym przypominają o tym, że w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów.

W okresie grzewczym zatrważająco rośnie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. Zadymienie w dużej mierze spowodowane jest właśnie przez nierozważne wrzucanie do pieca wszystkiego, co stanowi odpady w gospodarstwie domowym. Zakaz ich spalania związany jest nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale także z troską o zdrowie i życie mieszkańców. Tego rodzaju utylizacja nieczystości, w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach oraz w niekontrolowanych warunkach, powoduje znaczne pogorszenie się jakości powietrza w mieście, a w szczególności na obszarach zabudowy jednorodzinnej. Gdy zaczyna się zima, wiele osób skarży się na mieszkańców, którzy notorycznie „podtruwają” swoich sąsiadów „wyziewami” z komina. Problem dotyczy wszystkich. – Czasem dym jest po prostu nie do zniesienia. Na zewnątrz nie da się oddychać, a nawet minimalne uchylenie okna w domu, w celu przewietrzenia pokoju przed snem, sprawia, że zamiast świeżego wpada drażniący nos i gardło „aromat”… – skarży się Jolanta Kopeć z Sokołowa Podlaskiego.

Trzeba bowiem pamiętać, że spalanie tworzyw sztucznych, gum, zanieczyszczonego impregnatami i innymi powłokami ochronnymi drewna oraz innych substancji palnych skutkuje wytwarzaniem silnie trujących związków w postaci dioksyn, furanów czy też metali ciężkich, mogących powodować wiele ciężkich chorób.

W myśl ustawy o odpadach, ich spalanie z naruszeniem zakazu utylizacji w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu jest wykroczeniem zagrożonym grzywną, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. W związku z tym pracownicy sokołowskiego urzędu miasta, działając zgodnie z literą prawa o ochronie środowiska, będą przeprowadzać kontrolę palenisk domowych, zwłaszcza w tych budynkach, z których wydostający się dym z komina może wskazywać na spalanie odpadów. Osoby przyłapane na gorącym uczynku powinny liczyć się z surowymi sankcjami.

GU