Historia
Źródło: JS
Źródło: JS

Kontynuujemy tradycje poprzedników

12 września odbyły się uroczystości upamiętniające powstanie 75 lat temu jednostki powołanej rozkazem naczelnego dowódcy Wojska Polskiego gen. Michała Roli-Żymierskiego.

Pamięć o żołnierzach 2 WBS wśród mieszkańców Włodawy, a zwłaszcza uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 noszącego od 40 lat imię jednostki, jest ciągle trwała. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Ludwika z udziałem kompanii honorowej 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Nowego Kazunia. W Eucharystii uczestniczyli m.in.: ppłk Artur Gruszczyk - zastępca dowódcy 2 MPS, gen. dyw. dr Janusz Lalka - były szef inżynierii wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, starosta włodawski Andrzej Romańczuk i burmistrz Wiesław Muszyński. Mszę św. koncelebrował o. Dariusz Cichor - przeor oo. paulinów, proboszcz parafii, oraz o. Łukasz Biedalak. O. D. Cichor, witając uczestników liturgii, zwłaszcza grono pedagogiczne i uczniów ZSZ nr 1 - kontynuatorów tradycji dawnej 2 WBS - nawiązał do wspominanego 12 września zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad wojskami tureckimi pod Wiedniem w 1683 r. - Króla polskiego papież Innocenty X wezwał słowami: „Synu, ratuj chrześcijaństwo”. Po zwycięskiej bitwie, Sobieski pisał: „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył” - przypomniał paulin.

Zwracając się do młodzieży, o. Cichor zaapelował: – Kochajcie ojczyznę i Boga, miejcie honor i godność. Już od najmłodszych lat przygotowujcie się do odważnej służby innym.

Nawiązał także do czytania z Listu św. Pawła do Kolosan, w którym apostoł zachęca do „serdecznego współczucia, dobroci, pokory cichości, cierpliwości”. – Św. Paweł wie, że dobre słowo rodzi dobrych ludzi – mówił o. Cichor. – Słowo, które pochodzi od Boga, potrafi tak wychować serce człowieka, że będzie ono biło w rytm serca Bożego – dodał.

 

Pamięć o saperach

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem saperów przy al. Jana Pawła II. Starosta włodawski A. Romańczuk podkreślił, że Włodawa zawdzięcza 2 WBS honor i dumę. Zaznaczył, że spadkobiercom tradycji brygady, szczególnie wychowankom ZSZ nr 1, o służbie żołnierzy 2 WBS przypominać będzie odsłonięta w murach placówki tablica pamiątkowa.

Za wysiłek w pielęgnowaniu pamięci podziękował p.o. dowódcy ppłk Artur Gruszczyk. – Mimo upływu lat kontynuujemy tradycje naszych poprzedników – mówił. – Pododdziały inżynieryjne pułku wykorzystuje się w ramach wsparcia działań bojowych oraz w operacjach pokojowych. Przeprowadzamy rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika, budujemy zapory inżynieryjne, rozminowujemy niedostępne tereny, niesiemy pomoc społeczeństwu w kraju i zagranicą. Gruszczyk wspomniał o realizowanej we wrześniu akcji budowy mostu na Wiśle. Mówił również o planach na przyszłość kazańskich saperów, m.in. przygotowaniach do udziału w dziewiątej zmianie polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku.

Po przemówieniach odbył się apel pamięci, złożono wieńce, a uroczystość zakończył koncert Włodawskiej Orkiestry Dętej. W programie był także pokaz sprzętu wojskowego i degustacja grochówki wojskowej.


2 Brygada Saperów została powołana rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego 20 sierpnia 1944 r. Formowanie rozpoczęło się 6 września we Włodawie n. Bugiem. Okres organizacyjny trwał do 17 września, po czym rozpoczęło się szkolenie, po nim – wymarsz w kierunku frontu. Brygada rozpoczęła swój szlak bojowy od udziału w wyzwalaniu Warszawy. W czasie natarcia 17 stycznia 1945 r. saperzy dotarli do stolicy, po czym wzięli udział w historycznej defiladzie zwycięstwa. Rozpoczęte w czasie walk prace związane z rozminowaniem Warszawy Brygada prowadziła do 13 marca. Na podst. rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z 28 lutego 1945 r. o przystąpieniu do całkowitego rozminowania kraju, 2 BS rozpoczęła oczyszczanie centralnych i południowych rejonów Polski. W późniejszym okresie saperzy oczyszczali także ziemie zachodnie. Ogółem w czasie rozminowania kraju straciło życie 117 żołnierzy Brygady, a blisko 500 zostało rannych. Na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP z 5 września 1945 r. brygada otrzymała nazwę wyróżniającą „Warszawska” i od tamtego czasu istniała jako 2 Warszawska Brygada Saperów. W 1946 r., na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP, brygadę przeformowano w 2 Warszawski Pułk Saperów. Po zakończeniu działań wojennych saperzy przystąpili do zadań przy odbudowie kraju ze zniszczeń, m.in. obiektów przemysłowych, mostów i dróg, w budowie falochronów w Gdańsku, Gdyni, elektrowni w Dąbiu, Mazowieckich Zakładów Petrochemicznych w Płocku, Ośrodka Badań Jądrowych w Świerku oraz wielu obiektów w Warszawie, m.in. Huty Warszawa, Domu Słowa Polskiego czy też arterii komunikacyjnych stolicy. W 1994 r. brygada otrzymała nazwę wyróżniającą – 2 Mazowiecka Brygada Saperów.

Główne uroczystości odbyły się pod pomnikiem saperów przy al. Jana Pawła II.

Joanna Szubstarska