Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Kościele, co mówisz o sobie?

W sobotę, 9 maja, do bazyliki Matki Bożej Leśniańskiej przybyli członkowie parafialnych i ponadparafialnych zespołów synodalnych, by pod przewodnictwem biskupów naszej diecezji przeżyć dzień skupienia.

Po słowie wstępnym skierowanym do zebranych przez bp. Kazimierza Gurdę głos zabrał biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk, który mówił o zadaniach i sposobach pracy zespołów synodalnych, o potrzebie zastanowienia się na tym, jakie jest nasze miejsce w Kościele i jakie powinno być nasze zaangażowanie.

Podkreślił, że synod, który odbywa się w diecezji, szuka odpowiedzi na pytania: Kościele siedlecki, co mówisz sam o sobie?

Droga ważniejsza od dokumentu

W swoim wystąpieniu bp P. Sawczuk nawiązał do dwóch synodów w historii Kościoła w Polsce: z 1962 r., zwołanego przez prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, oraz 1977 r.,zwołanego przez kard. Karola Wojtyłę. Synod krakowski stanowi dobry przykład zaangażowania laikatu w życie Kościoła. Utworzono wówczas prawie 500 zespołów studyjnych, m.in. 21 kapłańskich, dziewięć zakonnych, 11 młodzieży akademickiej, 54 zespoły skupiające ojców i matki. Bp Sawczuk wezwał wszystkich do zaangażowania. – W ten sposób przezwyciężymy statyczny obraz Kościoła na rzecz Kościoła wspólnie się uczącego. Zachęcał do ufnej i pokornej modlitwy do Boga o światło, aby dobrze rozeznać drogi, jakimi Pan chce nas prowadzić. Pamiętajmy, że „droga jest ważniejsza od dokumentu synodu” – przypomniał bp Piotr.

Prezentacje i postulaty

Podczas sobotniego spotkania miała również miejsce prezentacja zebranych materiałów, wniosków i postulatów wybranych komisji i podkomisji synodalnych. W pierwszej części wystąpiło trzech prelegentów. Ks. dr Krzysztof Baryga, przewodniczący komisji ds. przekazu wiary, przedstawił wnioski i postulaty z prac podkomisji ds. katechezy i szkół katolickich. Następnie głos zabrali ks. prof. Kazimierz Matwiejuk z komisji ds. kultu Bożego i ks. dr Mateusz Czubak, przewodniczący podkomisji ds. nowej ewangelizacji.

Po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy informacji sekretariatu synodu. Ks. M. Czubak przypomniał, że termin czwartej sesji wyznaczono na 23 maja. O 12.00 w siedleckiej katedrze będzie sprawowana uroczysta Msza św. w rocznicę ingresu bp. K. Gurdy. Zaapelował też o przesyłanie postulatów czy pytań związanych z pracami komisji i podkomisji synodalnych na adres: synod@radiopodlasie.pl.

Ważne zadanie do wypełnienia

Głównym punktem dnia skupienia była Msza św., której przewodniczył bp K. Gurda. W homilii przypomniał znaczenie dla Kościoła I Soboru Jerozolimskiego. Następnie podkreślił, że tym, który prowadzi Kościół, jest Duch Święty. – Wyraźnie mówił do św. Pawła, gdzie ma iść i głosić słowo Boże, a gdzie nie, gdyż czas odpowiedni zna tylko Duch Święty. Do innych Ewangelia też dotarła, ale w późniejszym czasie – zaznaczył ksiądz biskup. Celebrans mówił również o tym, że powinniśmy widzieć naszą odrębność od świata, który odrzuca Pana Boga i nie przymilać się do świata, żeby nas pokochał, bo tak się nie stanie nigdy. Podkreślił również, że pierwsi chrześcijanie nie przerażali się prześladowaniami. Przenosili się w inne miejsce i tam głosili Jezusa. My również nie powinniśmy warunkować swojego działania od kontekstu, który jest wokół, bo mamy ważne zadanie do wypełnienia we wspólnocie Kościoła.

Spotkanie w Leśnej Podlaskiej zakończyła wspólna agapa u oo., podczas której uczestnicy II Diecezjalnego Dnia Skupienia Zespołów Synodalnych zostali ugoszczeni „zupą mnicha” oraz słodkim poczęstunkiem.

S. BW


Modlitwa za Synod

 

Boże, nasz Ojcze, Ty nieustannie prowadzisz swój Kościół drogami zbawienia. Prosimy Cię, bądź z naszą wspólnotą przeżywającą Synod Diecezjalny. Umocnij łaską Ducha Świętego naszego Biskupa, prezbiterów, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych zaangażowanych w dzieło odnowy Kościoła siedleckiego. Daj nam Twojego Ducha, byśmy słuchali tego, co do nas mówisz i przyjmowali Twoje słowo.

Prowadź nas zgodnie z Twoim zamysłem i spraw, abyśmy odnowiwszy w sobie łaskę chrztu świętego, stali się świadkami Twojego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.