Diecezja
Źródło: PODLASIE24
Źródło: PODLASIE24

Kościół rodzi się z modlitwy

W dzisiejszym świecie, który jest wypłukany z Bożej obecności, Kościół potrzebuje wspólnot, złączenia sił, aby z większą mocą dać świadectwo - mówił bp Grzegorz Suchodolski podczas Mszy św. 28 października.

Uroczystość św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza, głównych patronów diecezji siedleckiej, jest świętem Bractwa Judy Tadeusza, które zgromadziło się na Mszy św. sprawowanej w katedrze o 18.00. - Słuchamy dzisiaj słowa, aby jeszcze bardziej stać się cząstką Kościoła Jezusa Chrystusa i cząstką tego Kościoła, który stanowimy tutaj, na ziemi siedleckiej - mówił w homilii bp G. Suchodolski, podkreślając, że Kościół zrodził się najpierw na modlitwie Jezusa Chrystusa, o czym przypomina Ewangelia. - Będziemy Kościołem Jezusa Chrystusa, kiedy w każdym z nas i w każdej z naszych wspólnot będzie więcej modlitwy. Bowiem wtedy, kiedy Kościół rodzi się z modlitwy, jest w pełni Chrystusowy - akcentował biskup.

Zwrócił też uwagę, że wprawdzie w dziele budowy Kościoła ważne jest poświęcenie swoich możliwości i talentów, jednakże rozważana Ewangelia pokazuje, że fundament mistycznego Ciała Chrystusa stanowi relacja na wzór więzi Jezusa z Bogiem Ojcem. – Każdy z nas powinien zrozumieć: będę o tyle Kościołem i jego żywą cząstką, o ile będę trwał na modlitwie – mówił.

 

Siła wspólnoty
Biskup Grzegorz akcentował też, że nie można być Kościołem w pojedynkę, ponieważ planem Pana Boga jest uświęcenie i zbawienie człowieka z innymi. – Choćbyśmy osobiście mieli wielki wkład w budowanie Kościoła, dużo więcej możemy dać wtedy, kiedy potrafimy być Kościołem we wspólnocie – mówił, zwracając uwagę, że we współczesnym świecie, który zagraża wierze i ewangelicznemu stylowi życia, potrzebujemy świadectwa wspólnot. Bractwa, ruchy i stowarzyszenia katolickie są cząstką Kościoła, która pragnie się wewnętrznie formować i publicznie dawać świadectwo swej przynależności do Chrystusa w Jego Kościele. – Dzisiaj często redukujemy Ewangelię do przyjmowania jej w miejscu konsekrowanym – w świątyni. Kiedy wychodzimy z kościoła, nie mamy już w sobie tej mocy jak apostołowie, żeby zanieść ją do swego domu, zakładu pracy, biura, szkoły, sąsiedztwa; żeby głosić ją odważnie w dostępnych nam środkach społecznego przekazu i być tam jednoznacznym świadkiem Ewangelii. Dopóki będzie się ona zatrzymywać na murach świątyni, dopóty nie nasączymy współczesnego świata treściami Dobrej Nowiny – akcentował bp Suchodolski. 


Mottem Bractwa św. Judy Tadeusza powstałego w 2008 r. są słowa: „Świadczyć odważnie o Chrystusie”. Grupuje ono ludzi, którzy chcą pogłębiać swoją chrześcijańską formację oraz wspierać inicjatywy duszpasterskie lokalnego Kościoła: modlitwą, społecznym zaangażowaniem, możliwościami organizacyjnymi, jak i ofiarami materialnymi. W ostatnich latach członkowie bractwa angażowali się m.in. w prace II Synodu Diecezji Siedleckiej, organizację cyklu wykładów z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski i 100 rocznicy odzyskania niepodległości, obchody 200-lecia diecezji siedleckiej, jak też w prace diecezjalnego etapu synodu biskupów. Bractwo jest kościelnym stowarzyszeniem zamkniętym – można być wprowadzonym do niego po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły BJT i biskupa siedleckiego. Liczy ok. 30 członków.


Do grona Bractwa św. Judy Tadeusza włączono Danutę Kożuchowską i Bogumiłę Małychę oraz kandydata Jarosława Panasiuka.

LI