Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Kościół sakramentem zbawienia

To właśnie w Kościele, Jezus tworzy z nas, ludzi rozproszonych, Ciało, w którym każdy jest na swoim miejscu - podkreślał biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski podczas wizytacji w parafii Świętych Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku, którą odwiedził 19 czerwca.

Wydarzenie rozpoczął uroczysty ingres biskupa siedleckiego do świątyni. Następnie głowę Kościoła siedleckiego powitali wierni oraz proboszcz ks. Krzysztof Samsel, który przypomniał historię wspólnoty. – To najstarsza parafia w dekanacie. Pierwotny kościół ufundowany i uposażony został ok. 1300 r. przez książąt mazowieckich. Podczas inwazji szwedzkiej w 1659 r. ówczesna świątynia spłonęła. W 1675 r. wybudowano nową, drewnianą, której fundatorem był Franciszek Bieliński, starosta osiecki. Kościół przetrwał do 1781 r., kiedy to powstał murowany obiekt fundacji ks. Andrzeja Reptowskiego, miejscowego proboszcza. Współczesna świątynia staraniem ks. Aleksandra Olszewskiego powstała w latach 1902-1908, a konsekrował ją w 1909 r. biskup lubelski Franciszek Jaczewski – opowiadał proboszcz.

Troski i radości

Obecnie wspólnota liczy 4,6 tys. mieszkańców, z czego 24 to osoby innych wyznań. Do parafii należy 18 wsi i terytorialnie jest ona bardzo rozległa. – Niestety nasza wspólnota się wyludnia, ponieważ młodzi w poszukiwaniu lepszych perspektyw opuszczają rodzinne miejscowości – podkreślił ks. Krzysztof Samsel, który wraz z ks. Sebastianem Biskiem posługuje w parafii zaledwie jedenasty miesiąc. – Cieszy fakt, że duża grupa wiernych systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i przyjmuje Komunię św. Parafianie angażują się też w życie wspólnoty. Mamy 23 kółka różańcowe, chór parafialny, grupę lektorów i kantorów, zespół synodalny oraz bardzo liczne grono ministrantów i bielanek – dodał.

Proboszcz poinformował też o sytuacji materialnej parafii. – Przeprowadziliśmy inwentaryzację kościoła. Uzyskaliśmy pozwolenia na remont świątyni, dzięki temu można było rozpocząć prace przy budowie ogrzewania w kościele. Prowizorycznie uszczelniono dach, wstawiono szyby w wieżach, zbudowano parking, zmodernizowano oświetlenie w prezbiterium, uzupełniono szaty i sprzęty liturgiczne, wymieniono piec na plebanii, zbudowano schody na cmentarzu z podjazdem dla inwalidów – wyliczał gospodarz parafii, przyznając, iż zmartwieniem jest przeciekający w wielu miejscach dach kościoła oraz stan budynku starej plebanii, którego remont wymaga znacznych środków finansowych.

Ks. K. Samsel wyznał również, że trapi go życie duchowe parafian. – Niektórzy żyją w związkach niesakramentalnych. Problemem jest alkoholizm, a także nienawiść między ludźmi, szczególnie między sąsiadami i rodzinami. Dlatego, witając Księdza Biskupa, proszę o wsparcie naszej parafialnej rodziny słowem pasterskim i błogosławieństwem. Będziemy wdzięczni za wszelkie rady i pouczenia, które pomogą nam mocniej związać się z Chrystusem i przyjmować Ewangelię – zaznaczył na koniec swojego wystąpienia proboszcz.

Jedność i komunia

W katechezie do parafian ksiądz biskup podkreślił, że Kościół jest sakramentem zbawienia. – Wskutek grzechu pierworodnego człowiek żyje dla siebie. Dotyczy to nas wszystkich – czy tego chcemy, czy nie – w takiej mierze, w jakiej nie działa w nas tajemnica Jezusa Chrystusa przyjęta w chrzcie świętym. Polega ona na umieraniu dla siebie i zmartwychwstawaniu mocą Boga, by żyć dla Niego i dla drugich – nauczał bp Z. Kiernikowski. – Jesteśmy ludźmi, którzy grzeszą, gdyż z powodu braku świadomości odniesienia do Boga jako Ojca i Dawcy Życia chcemy zapewnić sobie życie. Dzięki temu, że Jezus przyjął naszą sytuację i przeżył ją konsekwentnie aż do śmierci i to śmierci dla Niego niesprawiedliwej, została przed nami otwarta droga wchodzenia w zwycięskie przeżywanie lęku przed śmiercią i umieraniem. Owocem tego jest jedność i komunia na podobieństwo Boga – mówił.

Tajemnica chrztu

Biskup siedlecki odwiedził także społeczność szkoły podstawowej w Augustówce. W pierwszej części spotkania uczniowie zaprezentowali program artystyczny, a następnie zadawali swojemu pasterzowi pytania, m.in. o to, jak właściwie przeżywać tajemnicę chrztu, czy rozumieć proroctwo Natana skierowane do Dawida: „Nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie”. – Sami z siebie nie potrafimy zbudować Kościoła. Buduje go Pan Bóg, posługując się nami. W każdym z nas mieszka stary człowiek. Podczas chrztu ten stary człowiek, który ciągle szuka siebie i uważa, że ma rację, zostaje zatopiony i umiera – odpowiedział bp Z. Kiernikowski.

Natomiast w katechezie do nauczycieli pasterz Kościoła siedleckiego mówił o jedności wypływającej z tajemnicy paschalnej Chrystusa. –  Każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa jako Tego, który przyjął krzyż, umarł i zmartwychwstał, mocą tej wiary dostrzega w sobie grzesznika, któremu jest ofiarowane przebaczenie. Z tego przebaczenia rodzi się jedność, której nie zniszczą żadne siły zła – nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

Ze szkoły ksiądz biskup udał się do urzędu gminy w Osiecku. Spotkanie z radą parafialną oraz Msza św., podczas której bp Z. Kiernikowski udzielił sakramentu bierzmowania 70 osobom zakończyły wizytację kanoniczną w parafii Świętych Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku.

ks. Mateusz Czubak