Rozmaitości
Krajowy Kongres Misyjny Dzieci

Krajowy Kongres Misyjny Dzieci

Spotkania formacyjne w ramach ognisk misyjnych, poznawanie sylwetek małych misjonarzy, a przede wszystkim przygotowywanie kwiatków, których płatki tworzą dobre uczynki, modlitwy i wyrzeczenia na rzecz rówieśników w krajach misyjnych.

Tak dzieci w całej Polsce przygotowują się do obchodów 150-lecia Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w naszym kraju. Centralnym punktem obchodów jest VII Krajowy Kongres Misyjny Dzieci w Krakowie (6-7 czerwca).

(xaa)