Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Królowanie Chrystusa

25 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży obchodzili swoje patronalne święto.

Uroczystej Eucharystii w katedrze siedleckiej przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali m.in. ks. kan. Wojciech Hackiewicz – diecezjalny asystent AK, ks. Adam Pietrusik – diecezjalny asystent KSM, ks. kan. Andrzej Oworuszko – rektor WSD. W Eucharystii obok członków KSM i AK, uczestniczyli rodzice alumnów pierwszego i drugiego roku. Śpiewy podczas liturgii wykonał chór katedralny pod dyrekcją ks. Michała Szulika.

Poddać się władzy Ojca

W homilii biskup wyjaśnił, jak należy właściwie rozumieć królowanie Jezusa Chrystusa. – Królowanie Jezusa Chrystusa polega na poddaniu się władzy Boga Ojca. Aby rozpoczęło się w nas królowanie Boga, Jezus musiał przegrać w oczach świata. Umierając na krzyżu, Jezus otworzył nam drogę wyzwolenia od siebie – mówił. – W naszych parafiach przeżywamy dzisiaj drugą niedzielę synodalną. Odkrywamy prawdę o Kościele, który celebruje misterium zbawienia. Kiedy Kościół celebruje liturgię, wówczas w jej uczestnikach spełnia się to dzieło panowania i królowania Chrystusa. To królowanie Jezusa w świecie dokonuje się przez tych, którzy wierząc w Niego, pełnią wolę Boga Ojca we wszystkich wydarzeniach życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Nie jest to więc królowanie odgórne, monarchiczne, lecz przez posiadanie tego samego ducha, który jest nam dany przez Jezusa Chrystusa od Ojca – mówił biskup.

Na zakończenie Eucharystii 21 nowych członków Akcji Katolickiej i 24 nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży złożyło przyrzeczenia członkowskie.

Budować jedność

Dalsze uroczystości odbyły się w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury. Zgromadzonych powitali Ilona Trojnar – prezes KSM i Tadeusz Federczyk – prezes zarządu AK. Ważnym momentem spotkania było powołanie nowego oddziału KSM w parafii św. Małgorzaty w Ulanie i powołanie nowego oddziału AK w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej, a także przyznanie statuetki „Zwiastun Dobrej Nowiny” Uczniowsko-Parafialnemu Klubowi Sportowemu „Barka” z Siedlec.

W słowie pasterskim skierowanym do zebranych ksiądz biskup podkreślił, że w patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży dziękujemy Panu Bogu za świeckich, którzy wypełniają swoją misję w Kościele wypływającą z sakramentu chrztu. – Taki sposób przeżywania chrześcijaństwa w zjednoczeniu z kościelną hierarchią służy budowaniu jedności – podkreślał. – Nie chodzi więc o to, że człowiek sam z siebie może postarać się postępować zgodnie z Ewangelią, ale że to Pan Bóg daje moc, by człowiek żył w poddaniu Ewangelii. Gdy pozwolimy się przeniknąć przez Ewangelię, całe nasze życie będziemy kształtować w jej świetle i mocy. Całe nasze działanie i organizowanie się będzie wypływało z Ewangelii i jej odpowiadało – mówił pasterz Kościoła siedleckiego.

W drugiej części spotkania uczestnicy zjazdu wysłuchali koncertu fortepianowego i obejrzeli film „Pratulin”. Dzień wcześniej miały miejsce obrady Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Natomiast kandydaci na nowych członków KSM i AK uczestniczyli w dniu skupienia.


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w swoich szeregach zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także konkretny sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w parafii bądź w szkole, ale w stowarzyszeniu stanowiącym jedną wielką rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. KSM Diecezji Siedleckiej w 2012 r. włączyło się w wiele inicjatyw m.in. w przygotowanie festiwalu muzyki chrześcijańskiej „Hosanna”, „Jerycha Młodych” i Diecezjalnego Kongresu Nowej Ewangelizacji. Członkowie KSM podjęli współpracę z fundacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie i brali udział w debatach na tematy dotyczące wiary i moralności.

Uroczystość Chrystusa Króla to również główne święto Akcji Katolickiej. W działalność Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej zaangażowanych jest obecnie ponad 500 osób zrzeszonych w 36 parafialnych oddziałach. Członkowie AK mają świadomość, że Kościół to nie tylko zgromadzenie liturgiczne, ale także wspólnota ewangelizująca, niosąca światu Jezusa Chrystusa.

ks. Mateusz Czubak