Diecezja
Źródło: KO
Źródło: KO

Kruchość życia

Nie możemy wymagać od lekarzy, żeby byli wszystkowiedzący, ale mamy prawo żądać, by widzieli w chorym człowieka - powiedział ks. Piotr Pielak podczas Mszy św. odprawionej w intencji pracowników służby zdrowia.

18 października przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia. Z tej okazji w niedzielę, 20 października, w kościele Ducha Świętego w Siedlcach odbyła się uroczysta Msza św. Udział w niej wzięli pracownicy służby zdrowia, osoby korzystające z ich posługi oraz ich rodziny. – Choroba sprawia, że człowiek doświadcza kruchości swojego ciała. A nawet w pewnych sytuacjach kruchości swojego życia – zwrócił uwagę ks. Pielak, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia. Przyznał, że rola, jaką pełnią wszyscy pracownicy służby zdrowia, jest odpowiedzialnym, trudnym powołaniem. – Na lekarzy i pielęgniarki patrzymy z wielkim szacunkiem. W ich podejściu do pacjentów zawsze powinna pojawiać się wrażliwość, uwaga, traktowanie chorych jak ludzi, a nie jednostki chorobowe – zaznaczył ks. Pielak. I dodał: – Wiemy, że w wielu przypadkach medycyna jest bezradna wobec choroby. Wielu lekarzy, pielęgniarki przeżywają swój dramat, kiedy nie są w stanie pomóc.

Podczas Mszy św. poświęcono sztandar duszpasterstwa służby zdrowia. – Człowiek określa swoje relacje do świata także za pomocą symboli. Można powiedzieć o człowieku, że jest istotą, która posługuje się symbolami, one są dla nas bardzo ważne. Dlatego też niektóre z nich otaczamy szczególną czcią – mówił duszpasterz służby zdrowia. Wśród takich symboli wymienił właśnie sztandar. – Jest on nośnikiem idei, jest jak osoba, której oddaliśmy cześć. Kto chciałby znieważyć naród, ten będzie deptał jego symbole. Sztandar to znak rozpoznawczy, znak identyfikacji ludzi – podsumował kapłan. Następnie powierzył wszystkich pracowników służby zdrowia Bożej dobroci.

Po nabożeństwie w sali katechetycznej ks. kan. Wojciech Hackiewicz, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej, wygłosił referat zatytułowany „Cywilizacja łacińska, czyli słowo w obronie naszej tożsamości”.

KO