Kościół
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony

„Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe danemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Jako ochrzczeni wciąż potrzebujemy wprowadzenia do wiary, abyśmy świadomie czerpali moc do życia z sakramentu chrztu, którego udzielił nam Jezus Chrystus.

Chrzest to „obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego Bóg wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).

Zbawienie w Kościele

Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi przez Chrystusa (zob. 1Tm 2,4). Przylgnięcie do Chrystusa dokonuje się w Kościele i stąd także Kościół jest konieczny do zbawienia. Chrzest włącza we wspólnotę życia z Chrystusem w Jego Kościele – jest podstawą przynależności do tej wspólnoty. Zbawienie – dar Chrystusa jest w Kościele.

Chrzest daje człowiekowi nową orientację – jest oświeceniem, wejściem w Bożą światłość. W nim człowiek, który do tej pory żył w ciemnościach grzechów, jednoczy się ze Światłością prawdziwą, „która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1,9). Zanurzenie w wodzie jest symbolem pogrzebu katechumena, który umarł wraz z Chrystusem, by wraz z Nim powstać do życia jako nowy człowiek. ...

Juśkiewicz Ks. Ireneusz

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł