Aktualności
Kto zadba o odśnieżanie?

Kto zadba o odśnieżanie?

5 lutego wygasło dziesięcioletnie porozumienie między miastem oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące obwodnicy. Tym samym bialski magistrat musiał wziąć na swoje barki obowiązek zimowego utrzymania drogi.

W związku z przebudową obwodnicy GDDKiA dziesięć lat temu przejęła opiekę nad 11-kilometrową trasą. Powodem był brak wystarczających środków w kasie miasta na to przedsięwzięcie. Aby zapewnić jednolity charakter modernizacji, podpisano stosowne porozumienie. Wygasło ono w ubiegłym tygodniu.

Zgodnie z prawem drogi krajowe przebiegające przez miasta są zarządzane przez samorządy. Do tej pory Biała Podlaska ponosiła koszty związane z oświetleniem obwodnicy, czyli około 300 tys. rocznie. Teraz doszły do tego m.in. opłaty związane z zimowym utrzymaniem trasy. Miasto ogłosiło przetarg, który rozstrzygnięto 22 stycznia. Do magistratu wpłynęła jedna oferta. Złożyło ją konsorcjum trzech bialskich firm – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Transbet oraz Tre-Drom. Swoje usługi wyceniły na 290 tys. zł.

Pod opiekę bialskich drogowców trafiło łącznie prawie 140 tys. m² asfaltu. Firmy zobowiązały się do: odśnieżania ulic, zapewniając na bieżąco ich przejezdność, przejezdności ulic, oraz do usuwania śliskiej nawierzchni poprzez spryskiwanie roztworem soli przy użyciu solarki. Do obowiązków firmy należy także pełnienie dyżurów i przegląd trasy.

Prace związane z zimowym utrzymaniem obwodnicy konsorcjum rozpoczęło 6 lutego. Umowa wygasa 31 marca.

MD