Kultura
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Ku czci poetki Ireny Golec

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy odbyło się podsumowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Ireny Golec pt. „Czerwona róża dla Niej” pod patronatem honorowym Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w ministerstwie edukacji.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna poświęcona patronce konkursu. Wszystkich przybyłych gości powitała dyrektor GOK Bożena Adamowicz, a T. Sławecki przybliżył postać I. Golec. Zofia Goławska odczytała protokół komisji konkursowej, po czym przewodniczący jury Ryszard Kornacki omówił nadesłane prace.

Głos zabrał również m.in. reprezentujący marszałka województwa lubelskiego Radosław Dudziński. Finaliści konkursu odebrali dyplomy, nagrody książkowe i finansowe, a laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zaprezentowali swoje utwory.

Na konkurs spłynęło 98 zestawów prozy i poezji.

– Tematyka prac konkursowych poruszała wiele zagadnień, takich jak: przyjaźń człowieka do zwierząt, problem bezpieczeństwa na drogach, marzeń i rzeczywistości, miłość rodzinna. Nadesłane utwory odzwierciedlają krytyczny obraz współczesności: rozpad rodziny, pogoń za bogactwem i karierą, zabieganie o popularność, brak czasu dla siebie – podkreśla R. Kornacki. – Wszystkie prace są interesujące, aktualne, odzwierciedlają życie ich autorów oraz stosunek do rzeczywistości, przybierający w różnych utworach zarówno formę aprobaty, jak również negacji – dodaje. Zdaniem jurorów najmocniejsza grupa autorów to uczniowie szkoły podstawowej oraz dorośli.

Po prezentacjach z programem artystycznym wystąpił wielopokoleniowy zespół Niezapominajki z Turowa. Przygotowano także okolicznościową wystawę pamiątek po Irenie Golec i zaprezentowano zdjęcia z wszystkich poprzednich edycji konkursu. Oprawę muzyczną podsumowania zapewnił pianista Paweł Jakubik – uczeń miejscowego gimnazjum.


Laureaci konkursu

Pierwsze miejsce w dziedzinie prozy: kategoria „szkoły podstawowe” – ex equo: Krystian Góralski z Turowa oraz Natalia Tarkowska z Turowa; kategoria „gimnazja”: Maciej Henryk Modzelewski z Białobrzegów; kategoria „szkoły ponadgimnazjalne” – Anna Hukaluk, uczennica I LO w Radzyniu Podlaskim; kategoria „dorośli”: Andrzej Chodacki z Parczewa.

W dziedzinie poezji laureatami pierwszych miejsc zostali: Zuzanna Kokoszkiewicz z Kąkolewnicy, Aleksandra Jędruszczak z Wohynia, Sylwia Wójcik ze Starej Wsi i Jan Gumbisz z Kielc.

BZ