Aktualności
Ku końcowi

Ku końcowi

W mieście trwa realizacja innowacyjnego w skali kraju projektu pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim rodzinom”.

Rozpoczęta w zeszłym roku inwestycja, realizowana przez Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” sp. z o.o., jest już wykonana w ponad 80%. Wybudowanych jest już ponad 400 z 525 zaplanowanych przyłączy. W sumie powstanie 14 km nowych sieci. Wartość realizowanego projektu to blisko 3,5 mln zł. 45% tej kwoty miasto uzyskało z dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Taka samą sumę udało się pozyskać w ramach kwoty przeznaczonej na niskooprocentowane i łatwo dostępne kredyty dla mieszkańców zainteresowanych uczestniczeniem w projekcie. Bialskie przedsięwzięcie niesie ze sobą wiele pozytywnych rozwiązań. Nowe podłączenia a zarazem zamknięcie podwórkowych szamb spowodują m.in. likwidację wielu uciążliwych dla środowiska bezodpływowych osadników.

MLS