Diecezja
Źródło: Piotr Grabowski
Źródło: Piotr Grabowski

Ku Sercu Maryi

W łączności z papieżem Franciszkiem wszystkie parafie naszej diecezji poświęciły 25 marca Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi.

W katedrze siedleckiej aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi dokonał o 17.00 bp Grzegorz Suchodolski. Po odczytaniu aktu wierni zgromadzeni w katedrze odmówili Różaniec, następnie wzięli udział w adoracji przed Najświętszym Sakramentem. O 18.00 rozpoczęła się Msza św. w intencji pokoju. - Potrzebna byłaś, Maryjo, wtedy w Nazarecie, aby pomóc Bogu przeprowadzić Jego plan zbawienia i odkupienia człowieka. Potrzebna byłaś, aby zrealizować Wcielenie - by Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami - tymi słowami biskup Grzegorz rozpoczął homilię.

Następnie odwołał się do słów abp. Fultona Sheena wyjaśniających tajemnicę zwiastowania: Bóg poprosił kobietę, aby dobrowolnie dała Mu ludzką naturę. Za pośrednictwem Anioła zapytał Ją: Czy uczynisz ze Mnie człowieka?

– Potrzebna byłaś Maryjo, by Bóg stał się człowiekiem. Potrzebna na każdej ludzkiej ścieżce Bożego Syna: w Betlejem, Nazarecie, jerozolimskiej świątyni, w Kanie i na każdej karcie Ewangelii. Potrzebna na krzyżowej drodze, a zwłaszcza u stóp Kalwarii, pod krzyżem. Potrzebna w Wieczerniku w dzień Pięćdziesiątnicy, potrzebna w pierwszych apostolskich doświadczeniach młodego Kościoła i potrzebna byłaś, Maryjo, ilekroć Kościół Cię przywoływał i głosił, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Potrzebna byłaś, Maryjo, tyle razy, ile razy Kościół i świat przeżywały czasy kryzysu, moralnego zagubienia i okrutnych wojen. Potrzebna do umacniania w wierze, utwierdzania w zdrowej nauce, a także do napominania, nawracania, uzdrowień i przywracania zdrowia – mówił bp G. Suchodolski.

 

Weź nas w swoją opiekę

Kontynuując myśl o roli Maryi w dziele zbawienia, biskup mówił o Jej obecności wśród swego ludu. – Dziękujemy Ci dzisiaj, Maryjo, za każde Twoje zbliżenie, za stawanie w obronie, za Twoją dłoń powstrzymującą działanie złego, za płaszcz Twój, którym okrywasz nas przed każdym ciosem i niebezpieczeństwem. Potrzebna jesteś, Maryjo… Twoje „tak” wypowiedziane w chwili zwiastowania niesie nadzieję także dzisiaj – i dziś potrzebujemy Ciebie tak samo jak wtedy. Niech za Twoim pośrednictwem Boże miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni – akcentował kaznodzieja, wzywając Królową Pokoju, by wyprosiła światu pokój i bezpieczeństwo. – To Ty jesteś Królową pokoju, to Ty nas wzywasz, abyśmy przez akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Twojemu Niepokalanemu Sercu, przez pokutę i Różaniec, przez nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca wyprosili nawrócenie Rosji i zachowanie świata od wojen i bezbożnych systemów – mówił. Na koniec przypomniał, że bez pomocy Bożej Rodzicielki jesteśmy słabi i bezbronni. – Potrzebujemy Ciebie, Maryjo, aby w czasie tej Eucharystii przyjąć to samo Ciało Twego Syna, które w chwili zwiastowania Ty przyjęłaś w swoje łono. Potrzebujemy Cię, by w momencie Komunii Ciało Jezusa spoczęło teraz w nas i byśmy na Twój wzór, Maryjo, poszli za Nim tam, gdzie nas poprowadzi. Potrzebna jesteś, Maryjo, abyś nam przewodziła w tej pielgrzymce wiary. Potrzebna jesteś, abyśmy i my głosili i nieśli Ewangelię – żywego Jezusa. Potrzebna jesteś, by w każdym z nas dokonywało się nawrócenie, zawierzenie i pełne oddanie. Weź nas w swoją opiekę, amen.

W trakcie Eucharystii osoby zawierzone Jezusowi przez ręce Maryi, na ręce biskupa złożyły deklaracje zawierzenia. Po Mszy rozpoczęła się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. 

LI