Aktualności
Kultura dla Ukrainy

Kultura dla Ukrainy

31 marca, o 11.00, w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbędzie się spotkanie „Kultura dla Ukrainy”. Współorganizatorem wydarzenia jest Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej.

Po powitaniu uczestników i modlitwie rozpoczynającej spotkanie oraz słowie biskupa siedleckiego, wystąpienie pt. „Caritas Diecezji Siedleckiej w służbie Ukrainie. Możliwości prowadzenia działań pomocowych z instytucjami kultury” wygłosi ks. Paweł Zazuniak, zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej i koordynator akcji „Pomoc dla Ukrainy” w diecezji siedleckiej. W programie jest też dyskusja.

„Pragniemy zaprosić do udziału w spotkaniu adresowanym do dyrektorów muzeów, domów kultury i bibliotek, szkół muzycznych, animatorów i menedżerów kultury. Celem spotkania będzie wypracowanie wspólnych kierunków działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz propozycji rozwiązań na rzecz ochrony dóbr kultury w kontekście zagrożeń i rozszerzającego się konfliktu zbrojnego” – piszą w zaproszeniu organizatorzy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej im. św. Jana Pawła II, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Spotkanie zostało objęte patronatem honorowym JE ks. bp. dr. Kazimierza Gurdy.

 

AW