Aktualności
Kulturalna gmina

Kulturalna gmina

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie znalazł się wśród 50 instytucji z całej Polski, które zakwalifikowały się do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2022.

Jednym z działań było ogłoszenie konkursu na pozyskanie funduszy na realizację własnych pomysłów przez mieszkańców gminy Zbuczyn. Wielkość środków przeznaczonych na realizację inicjatyw lokalnych wyniesie blisko 30 tys. zł.

 

Konkurs dla mieszkańców

Konkurs był adresowany do działających na terenie gminy Zbuczyn osób indywidualnych, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich. Zgodnie z założeniami preferowano inicjatywy, które zakładają nowatorstwo i innowacyjność działań animacyjnych pod kątem pomysłu i sposobu realizacji, a jednocześnie wynikają z oczekiwań i potrzeb mieszkańców. – Ważna jest także ich użyteczność dla społeczności lokalnej: wpływanie na odkrywanie talentów, pobudzanie mieszkańców do aktywności, wspieranie działań obywatelskich, angażowanie środowiska dotąd mało aktywnego, a mającego duży potencjał kulturotwórczy, niwelujący bariery, postawy wycofania czy wykluczenie społeczne – tłumaczy Emilia Biarda, dyrektor GOK. Pierwszym etapem było jednak poznanie potrzeb kulturalnych gminy i stworzenie diagnozy potencjału kulturotwórczego gminy.

 

Fundusze podzielone 

Do konkursu zgłoszono pięć inicjatyw, które zostały poddane ocenie komisji złożonej z przedstawicieli lokalnej społeczności oraz ekspertów. Dofinansowanie otrzymali… wszyscy: KGW Rejwach w Starym Krzesku, grupa nieformalna – lider Teresa Siwiec, KGW w Tarczach „KGT”, grupa nieformalna „Żony Strażaków” oraz KGW „Na obcasach” w Zbuczynie.

Realizacja zwycięskich inicjatyw odbędzie się między 1 sierpnia a 31 października – mówi Łukasz A. Wawryniuk, koordynator projektu. – Nasze działania mają służyć przede wszystkim inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, realizacji niestandardowych, autorskich, obywatelskich pomysłów, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami gminy Zbuczyn.

JAG