Aktualności
Kurs ceremoniarza 2017/2018

Kurs ceremoniarza 2017/2018

Już po raz drugi Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje roczny kurs dla ceremoniarzy parafialnych.

Uczestniczyć w nim będą mogli członkowie służby liturgicznej, uczniowie I kl. szkoły ponadgimnazjalnej i starsi. Przyjmowani będą jedynie chętni, posłani przez swoich duszpasterzy. Jak czytamy w komunikacie DDSKL, całość kursu będzie ukierunkowana na przygotowanie liturgiczne ceremoniarzy. Przez wykłady z teologii liturgii będą oni wprowadzani we właściwe rozumienie i przeżywanie Misterium Zbawczego Chrystusa. „Obok zajęć z teologii liturgii, w czasie kursu będą odbywały się również zajęcia wprowadzające w rozumienie Sakramentów Kościoła oraz zajęcia z teologii biblijnej. Kurs nie będzie obejmował jedynie zajęć szkolących wykonywanie funkcji liturgicznych. Akcent będzie kładziony również na formację duchową uczestników, tak by w przyszłości mogli oni wspomagać duszpasterzy parafialnych w prowadzeniu zespołów służby liturgicznej. W trakcie kursu uczestnicy będą uczestniczyli w kręgach liturgicznych, które pomogą im w małej grupie odkrywać piękno i głębie liturgii, tak by później mogli dzielić się swoim doświadczeniem we wspólnotach parafialnych. Chcielibyśmy by osoby, które ukończą kurs ceremoniarza, bardzo konkretnie zaangażowały się w posługę i formacje parafialnych zespołów służby liturgicznej. Oprócz umiejętności organizacji i prowadzenia posługi liturgicznej w parafii, będą one również przygotowane do prowadzenia zbiórek ministranckich i kręgów liturgicznych dla starszych członków służby liturgicznej”.

Kurs będzie obejmował pięć weekendowych zjazdów odbywających się w Łukowie, w Domu Ruchu Światło-Życie MORIA (al. Kościuszki 21b). Rozpoczynać się one będą w piątek, o 18.00, a kończyć w niedziele, ok. 14.00. Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach: 29 września – 1 października. Koszt każdego zjazdu to 100 zł; obejmuje on nocleg i wyżywienie, a także materiały dla uczestników. „Zachęcamy duszpasterzy by w miarę możliwości partycypowali w kosztach kursu. Każdy chętny powinien być posłany na kurs przez swojego duszpasterza. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców” – przypominają organizatorzy. Zgłoszenia – drogą mailową, na adres: matthaioss@gmail.com lub telefoniczną, nr tel. 515-998-664 – należy dokonać do 25 września. 

LA